Napsal Fokusoviny.

Z Fokusovin, pravidelníku spolku Fokus Praha, vybíráme zajímavý článek o iniciativě Hearing voices, který napsal jeho facilitátor Michal Kašpar. Nejnovější číslo, ze kterého je tento článek, vyšlo 11. února 2019. Najdete ho, společně s dalšími čísly, na adrese https://www.fokus-praha.cz/index.php/cz/dokumenty/category/6-prazske-fokusoviny.

Od května 2018 působí v metropoli skupina Slyšení hlasů. Každé úterý se na Žižkově scházejí lidé, kteří slyší hlasy. Základem práce facilitátorů této skupiny je neexpertní přístup, to znamená, že lidé, kteří o sobě prohlásí, že slyší hlasy, nejsou automaticky považováni za duševně nemocné. Členové skupiny si chválí svobodu, se kterou mohou vyjadřovat svoje pocity, a bezpečí, ve kterém sdílejí své složité zkušenosti.Příprava pražské skupiny před jejím spuštěním probíhala od zimy 2017-18 a podílelo se na ní mnoho lidí. Lídrem při jejím zakládání se stal Adi Hasanbašić ze Sarajeva, který v Praze pracoval v Green Doors. Díky svým zkušenostem ze zakládání a vedení skupin na Západním Balkánu přišel s jasným konceptem, jak skupinu v Praze uvést v život.

Adi Hasanbašić: „Dnes se v společnosti, a velmi často i v odborné veřejnosti, spojuje slyšení hlasů se šílenstvím, nebezpečným zážitkem, nebo schizofrenií. Ale slyšet hlasy samo o sobě nemusí být problémem. Skupina Slyšení hlasů je jeden ze způsobů, jak podpořit lidi, kteří hlasy slyší, aby se třeba hlasů nebáli. Aby neměli úzkost nebo aby, pokud to chtějí, zkoumali tento fenomén u sebe a viděli, s čím souvisí v jejich životě. My máme k tomu fenoménu takový přístup, že neplatí “one size fits all” jako jeho vysvětlení. Každý si může hledat svoji vlastní cestu. Teď už víme, že příčiny, proč člověk slyší hlasy, jsou různé: trauma, spirituální krize, zdravotní problémy, disociace, emoční problémy, biochemické teorie atd. Nás ale spíše zajímá, co znamená slyšet hlasy, a jaký smysl lidé, kteří hlasy slyší, dávají tomuto fenoménu. Jeden z důvodů, proč skupina Slyšení hlasů pomáhá, je i ten, že nehodnotíme ničí zkušenost, neanalyzujeme, ale s respektem nasloucháme zkušenosti každého. Každý z nás má jinou biografii a jiné zkušenosti. Skupina Slyšení hlasů může znamenat velkou podporu pro lidi, kteří procházejí procesem zotavení, že v tom nejsou sami, že mohou přímo vidět, jak se jiní lidé vyrovnávají s hlasy nebo co pro ně znamenají. Slyší od nich, co jim pomáhá, jaké techniky používají pro práci s hlasy, a také, že zkušenost s hlasy nemusí být jenom negativní. Jsou lidi, kteří slyší jenom pozitivní hlasy, nebo dříve slyšeli hlasy negativní, a teď třeba jenom pozitivní. Různé studie, výzkumy ale i psychoterapeutické techniky říkají, že mluvit o hlasech nebo i s hlasy pomáhá (Avatar terapie, Voice Dialogue metoda, i s hlasy pomáhá (Avatar terapie, Voice Dialogue metoda, Maastrichtský dialog, atd.)“

Sestava šesti facilitátorů vykrystalizovala krátce před spuštěním skupiny „Slyšení hlasů Praha“. Kromě Adiho ji tvoří Veronika Vojáčková, Lenka Škvorová, Sabina Kamenová, Jaroslav Flek a já – Michal Kašpar. Shodou okolností dnes všichni pracujeme ve Fokusu. Svou práci pro skupinu slyšení hlasů děláme dobrovolně, má pro nás velký smysl.

Facilitátor je v prostředí, kde skupina probíhá, přítomen zpravidla o půl hodiny dřív a vítá členy, kteří přicházejí. V pět odpoledne se lidé sesednou do kroužku a mají prostor na sdílení novinek a diskusi. Pokud přijde nový člen, má možnost a vlastně i povinnost seznámit se s pravidly, které si členové skupiny definují sami. Facilitátor má příležitost moderovat diskusi a také si všímat, zda lidé mluví o své vlastní zkušenosti – s hlasy.

Slyšení hlasů chápeme v nejširším možném významu, jako fenomén, který členové slyší, vidí nebo vnímají, a jejich okolí ne. Každý člen skupiny má svůj  jedinečný životní příběh, své jedinečné zážitky nebo zkušenosti s takovým fenoménem. Slyšení hlasů může být pro ně velmi konkrétní, každodenní, mnohotvárné, ale i metaforou zvláštních prožitků, pro něž hledají vysvětlení. Jako facilitátor jsem svědkem takového hledání a někdy, zdá se, i nacházení smyslu, příčin nebo souvislostí těchto zkušeností s ostatními prožitky.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS