Od roku 2018 se v Ústí nad Orlicí potkávali klienti organizace Péče o duševní zdraví (PDZ) spolu se sociálními pracovníky, aby se vydali na cestu zotavení. V únoru proběhlo jejich poslední setkání, ale proces známý také jako recovery, díky kterému lidé s psychickými potížemi začnou žít plnohodnotný život i přes omezení způsobená nemocí, pracovníky organizace dlouhodobě zajímá. Snaží se své klienty doprovodit na této cestě, na různých pobočkách spolku a různými způsoby.

Jednou z cest k úspěšnému zotavení jsou kurzy vaření nebo pečení, které probíhají v několika lokálních pobočkách organizace. Je to jedna z nejoblíbenějších aktivit spolku, protože je zábavná a přináší radost z dobře vykonané práce i z dobrého jídla. Účastníci se naučí mnohé: „Během setkávání se klienti učí hospodařit s penězi, pracovat se surovinami, nakupovat a samozřejmě vařit,“ a díky novým dovednostem mohou směřovat k více samostatnému životu.

Pilotní kuchařský klub proběhl na začátku roku v broumovském středisku Péče o duševní zdraví. Před jeho konáním se klienti s pracovníky domluvili, co budou vařit a dohodli se, co kdo přinese. „Zapojili se všichni a bramboráky nestačily na talíři ani vychladnout,“ napsali lidé ze spolku, kteří chtějí v kuchařských klubech pokračovat.

V Ústí nad Orlicí se více než tři roky konala pravidelná setkávání zaměřená na zotavení, letos v únoru proběhlo poslední setkání. Účastníkům přinesla „motivaci a plány do budoucna, sebepoznání, vděčnost, naději, odhalení silných stránek i dobrý kafe.“ Od počátku se klienti se sociálními pracovníky zaměřili na to, jaká je jejich naděje a jak ji v sobě mohou pěstovat i podporovat. Zabývali se také tím, jakým způsobem opouštět komfortní bublinu a nacházet odvahu zkoušet nové věci.

Postupem času si účastníci mezi sebou vybudovali důvěru, díky které bylo možné sdílet věci, o kterých se těžko hovoří dokonce i s blízkými či rodinou. Součástí programu bylo také finanční plánovaní nebo průzkum vlastních předností. „Celkově měli klienti možnost sdílet životní příběhy a vytvořili tak skupinu se společným cílem, a to vzájemně se podporovat na cestě osobní změny – na cestě zotavení,“ uvedli pracovníci Péče o duševní zdraví.

Součástí cesty zotavení je i to, aby lidé s bolavou duší začali smysluplně trávit  volný čas. Pracovníci jičínského střediska spolku uvedli: „klienti jičínského střediska mají možnost téměř každé všední dopoledne využít volnočasový KLUB. Mohou spolu jen tak pobýt, popovídat, posedět i prožít něco zajímavého. V klubu pořádáme společné pečení, vaření, relaxaci nebo trénink paměti. Klienti společně se sociálními pracovníky chodí také na výlety, užívají si dramaterapii …

Jičínská pobočka organizace již dlouho spolupracuje s knihovnou Václava Čtvrtka. Paní knihovnice si vždy připraví pro klienty předčítání z nějaké zajímavé knížky různých žánrů – zážitky z cest, pohádky …. Společně s lidmi s bolavou duší diskutuje o přečteném, a snaží se je přivést k tomu, aby vyjádřili svůj dojem a názor… „Často se díky různým zkušenostem či asociacím z plynoucích myšlenek dostaneme úplně jinam, k novým tématům, což může být hodně pestré,“ napsali pracovníci PDZ.

V Jičíně se letos zabývali zotavením také z odborného hlediska. Přednášet přijely lektorky Kateřina Hlubučková a Jaroslava Král Tomšů z Iniciativy Na rovinu. Obě dámy mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Představily koncept zotavení z komplexního pohledu, popsaly jeho čtyři fáze. „Sdílely se zkušenosti, tipy, zážitky, příběhy, rizika a jak s nimi pracovat. Hledaly se pozitivní stránky klientů, povzbuzení a naděje. Počáteční rozpaky a ostych vystřídala přátelská bezpečná sdílná atmosféra,“ uvedli lidé z Péče o duševní zdraví. Klienti se proto začali o celý koncept více zajímat.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS