Organizace Aperio, společnost pro zdravé rodičovství, se dlouhodobě zaměřuje na podporu rodičů v rozmanitých oblastech. Nově spustila unikátní mentoringový program pro rodiny, ve kterých alespoň jeden jedinec trpí duševními potížemi. 


Projekt má dva typy účastníků: mentory a mentees. Mentoři jsou lidé, kteří již dlouho pečují o členy rodiny trpící duševní nemocí. Ti ve své roli mentora mohou radit mentees, tedy těm, jež se o příbuzného s psychickou poruchou starají nově. Mentor působí jako průvodce a pomáhá mentee při hledání správného směru nebo při řešení obtížných situací. V rodinách přihlášených účastníků musí alespoň jeden člen trpět duševní nemocí, organizátoři uvádějí jako příklad ADHD, autismus, mentální či kombinované postižení, neurotické obtíže – deprese, úzkosti a jiné. Vzhledem k zaměření organizace by se mělo jednat zejména o děti.

Společnost Aperio nabízí mentorům čtyřdenní výcvik, aby mohli být maximálně nápomocní. Dozví se, jakou zvolit nejvhodnější formu pro své poradenství. Naučí se potřebné dovednosti, jako je nastavování hranic, asertivní komunikace, naslouchání a další. Aperio jim poskytne průběžnou podporu formou pravidelných supervizních setkání, sloužících ke konzultacím situací spojených s rádcovstvím. Mentoři se také potkají se všemi přihlášenými mentees. Organizace sestaví páry zkušených a nezkušených účastníků tak, aby si navzájem  co nejlépe seděly.

Účastníci projektu mohou očekávat vzájemnou inspiraci a podporu. Mohou se naučit nové dovednosti - například komunikaci s partnerem a členy rodiny, finanční soběstačnost, péči o sebe, zvládání stresu, slaďování práce a péče, a další. „Péče o člena rodiny s duševními obtížemi přináší řadu výzev. Ať už jde o partnera, dítě nebo rodiče, představuje taková péče velký zásah do rodinného života. A sladit pracovní povinnosti s péčí, zvládnout stres, nové finanční nároky nebo třeba péči o sebe bývá velmi náročné,“ píší lidé z organizace.

Zájemci o účast v programu se mohou hlásit do konce září na stránkách organizace. Program bude trvat celkem 12 měsíců a je celý zdarma. Je určen pouze rodinám z Prahy nebo okolí.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS