Organizace Péče o duševní zdraví z východních Čech se už více než deset let stará o lidi s psychickou poruchou. Na začátku července začala ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví provozovat dvě Centra duševního zdraví (CDZ), a to konkrétně v Hradci Králové a v Pardubicích. Lidé potýkající se s duševní nemocí tak mohou využívat zcela novou sociální a zdravotní službu. Ta  se zaměřuje na poskytování psychiatrických služeb v přirozeném prostředí klienta, tedy zejména u něj doma, nikoli v psychiatrických zařízeních.

Služby CDZ zajišťuje multidisciplinární tým, který je složen z psychiatra, psychologa, zdravotních sester, sociálních pracovníků a peer konzultanta, neboli člověka se zkušeností s duševní nemocí. Tyto týmy fungují jako mezičlánek mezi ambulantními službami a hospitalizací v psychiatrických zařízeních. Zájemci o služby centra z Pardubic jej najdou na Masarykově náměstí 2792, ti z Hradce Králové pak na Kavčím plácku, číslo popisné 121.

„Nabízíme intenzivnější péči než ambulance a snažíme se tak předcházet nutnosti hospitalizace či ve spolupráci s psychiatrickými nemocnicemi napomáháme ke zkracování hospitalizací. Zároveň se snažíme o integraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžného života,“ uvedl ředitel organizace Péče o duševní zdraví MUDr. Petr Hejzlar. Doplňuje ho manažerka CDZ Pardubice Mgr. Kateřina Kolínská, která hovoří o funkci nových center: „V centru poskytujeme komplexní podporu nejen jednotlivci, který se potýká s duševním onemocněním, ale jsme k dispozici i jeho rodině. Když má klient a jeho okolí dostatečnou podporu, je schopný zvládat život s nemocí bez nutnosti hospitalizací.“  

Centra duševního zdraví vznikají po celé České republice v rámci probíhající reformy psychiatrické péče. Celý program vzniku CDZ je podporován a koordinován Ministerstvem zdravotnictví ČR. Jedná se o flexibilní, individualizovanou službu, která lidem s duševním onemocněním pomáhá žít smysluplný život, udržovat dobrý zdravotní stav a tím se vyhýbat psychiatrickým hospitalizacím. Centra lidem pomáhají např. se zajištěním lékařské péče, s projevy nemoci, s vyřizováním záležitostí na úřadech, s finančním hospodařením atd.  

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS