V období letních prázdnin probíhaly na dětském oddělení Psychiatrické nemocnice v Opavě léčebné pobyty pro děti. Tábory s atraktivním programem byly určeny mládeži s různými psychickými poruchami. Pracovníci dětského oddělení byli velmi obětaví a nabídli dětem zábavu, kterou by kvůli svým problémům nemohly zažít na běžných táborech.

Opavská organizace Anima Viva letos realizuje projekt Veřejně proti sociálnímu stigmatu osob s duševním onemocněním II, v rámci kterého již uspořádala několik přednášek, výstavu a další akce. Přečtěte si rozhovor s PhDr. Beátou Koňařík Bakošovou, která v Anima Vivě pracuje jako vedoucí služby a sociální pracovnice a projekt má na starost.

Jaký je hlavní cíl projektu Veřejně proti sociálnímu stigmatu osob s duševním onemocněním II?
Projekt významnou mírou přispívá k podpoře a k destigmatizaci osob s duševním onemocněním, bojuje proti předsudkům a mýtům ve společnosti a zaměřuje se na šíření osvěty a informací o duševním onemocnění a je spolufinancovaný Moravskoslezským krajem.

Napsaly Erika Fockeová, Martina Semerádová, Pavla Zoja Šilhavá.

Z Newsletteru organizace Green Doors vybíráme zajímavý článek několika členek na téma Zotavení. Nejnovější newsletter, ze kterého je tento článek, vyšel v létě 2019. Najdete ho na adrese https://www.greendoors.cz/cs/newslettery/.

V NADĚJI
V časech zoufalství a beznaděje potřebuje každý naději a pocit, že věci mohou být a budou lepší. Bez naděje nemáme nic, na co bychom se mohli těšit a přicházíme o možnost pozitivní změny. Aby byla naděje skutečně motivující, musí jí být něco víc než pouhý ideál. Musí nabýt formy aktuální, realistické,  přiměřené vize toho, jak by věci mohly vypadat, pokud by se napravily. Než začneme dělat velké a složité změny, je třeba si ujasnit, že není tolik důležité dosáhnout přesně té vize, kterou jsme si vytvořili, ale že jde spíše o to, mít jasnou představu o svých možnostech,  a poté podnikat  kroky k lepšímu.

Iniciativa Hearing voices je celosvětovým hnutím, které se snaží pomoci lidem slyšícím hlasy. Adi Hasanbašić založil několik svépomocných skupin v duchu Hearing Voices u nás i v zahraničí, v iniciativě působí již 8 let. Své dosavadní poznatky představí na psychoterapeutickém semináři, který Pardubická pobočka organizace Péče o duševní zdraví připravuje na 20. září. Přednáška s názvem Fenomén slyšení hlasů jako běžný jev u člověka se bude konat v Pardubickém Divadle 29 na ulici Sv. Anežky České a začne v devět hodin dopoledne. Bude součástí programu Týdnů pro duševní zdraví.

Skupina F sdružuje umělce, kteří se potýkají s psychickou poruchou. Ti se již setkali s mnoha  předsudky, a proto se snaží podpořit destigmatizaci osob trpících duševní nemocí. K tomu mají pomoci rozmanité projekty, které organizace pořádá, jako jsou výstavy, přednášky a besedy. Spolek založila České galerie, což je sdružení výtvarných umělců.

Duševní nemoci není podle psychiatrů možné úplně vyléčit. I přes omezení, která s sebou psychiatrické diagnozy přinášejí, mohou lidé s psychickou poruchou žít smysluplný a naplněný život. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví připravuje sérii kurzů pro ty, kteří i přes nemoc usilují o kvalitní život. V kurzech mohou najít naději, podporu a motivaci. Účastníci se například dozví, jak lépe porozumět životu s nemocí, jak předcházet krizím a co s sebou přináší slyšení hlasů. Kurzy jsou určeny lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým. Jejich pomoc totiž může být v životě lidí s duševní nemocí klíčová.

Organizace Green doors ve spolupráci s Antonínem Kokešem, majitelem nakladatelství Albi a Antonínova Pekařství, již počtvrté pořádá charitativní sbírku pod názvem Čistá duše, která pomůže konkrétním lidem potýkajícím se s duševní nemocí. Ze získaných peněz jim organizátoři proplatí to, co potřebují, aby mohli nastartovat zajímavou kariéru - takovou, která je bude bavit. Charitativní projekt usiluje o to, aby lidé, kteří se potýkají se schizofrenií nebo s jinými duševními nemocemi, mohli prožít normální život.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS