Nezisková organizace Green Doors se věnuje péči o lidi, lidi, které na jejich cestě životem potkala duševní nemoc. Zpovídali jsme dvě její pracovnice, které se věnuji vztahu s médii, Františku Dynkovovou a Ivonu Inostrozu.


Co je cílem Vaší organizace?
Především se zaměřujeme na pracovní rehabilitaci pro lidi, kteří se na své životní cestě potýkají s duševní nemocí. Green Doors provozuje tři tréninkové podniky: kavárnu V. kolona, kavárnu Café Na půl cesty, restauraci Mlsná kavka. Podle fáze zotavení si zájemci vybírají, kde budou pracovat. V. kolona je na provoz nejklidnější, takže zde si mohou klienti budovat své první pracovní zkušenosti. V Café Na půl cesty je pracovní zátěž již náročnější, zejména v letním provozu a trénink v Mlsné kavce lze přirovnat už k běžnému zaměstnání, kde se klienti učí pracovat bez podpory terapeutů.

Organizace Fokus Praha podporuje výtvarné umělce trpící psychickou poruchou. Pokud získá od Nadace ČEZ grant ve výši sto tisíc korun, bude moci svým výtvarníkům pomoci ještě víc. Aby  dotaci získala, musí ji podpořit příznivci.

V období letních prázdnin probíhaly na dětském oddělení Psychiatrické nemocnice v Opavě léčebné pobyty pro děti. Tábory s atraktivním programem byly určeny mládeži s různými psychickými poruchami. Pracovníci dětského oddělení byli velmi obětaví a nabídli dětem zábavu, kterou by kvůli svým problémům nemohly zažít na běžných táborech.

Opavská organizace Anima Viva letos realizuje projekt Veřejně proti sociálnímu stigmatu osob s duševním onemocněním II, v rámci kterého již uspořádala několik přednášek, výstavu a další akce. Přečtěte si rozhovor s PhDr. Beátou Koňařík Bakošovou, která v Anima Vivě pracuje jako vedoucí služby a sociální pracovnice a projekt má na starost.

Jaký je hlavní cíl projektu Veřejně proti sociálnímu stigmatu osob s duševním onemocněním II?
Projekt významnou mírou přispívá k podpoře a k destigmatizaci osob s duševním onemocněním, bojuje proti předsudkům a mýtům ve společnosti a zaměřuje se na šíření osvěty a informací o duševním onemocnění a je spolufinancovaný Moravskoslezským krajem.

Napsaly Erika Fockeová, Martina Semerádová, Pavla Zoja Šilhavá.

Z Newsletteru organizace Green Doors vybíráme zajímavý článek několika členek na téma Zotavení. Nejnovější newsletter, ze kterého je tento článek, vyšel v létě 2019. Najdete ho na adrese https://www.greendoors.cz/cs/newslettery/.

V NADĚJI
V časech zoufalství a beznaděje potřebuje každý naději a pocit, že věci mohou být a budou lepší. Bez naděje nemáme nic, na co bychom se mohli těšit a přicházíme o možnost pozitivní změny. Aby byla naděje skutečně motivující, musí jí být něco víc než pouhý ideál. Musí nabýt formy aktuální, realistické,  přiměřené vize toho, jak by věci mohly vypadat, pokud by se napravily. Než začneme dělat velké a složité změny, je třeba si ujasnit, že není tolik důležité dosáhnout přesně té vize, kterou jsme si vytvořili, ale že jde spíše o to, mít jasnou představu o svých možnostech,  a poté podnikat  kroky k lepšímu.

Iniciativa Hearing voices je celosvětovým hnutím, které se snaží pomoci lidem slyšícím hlasy. Adi Hasanbašić založil několik svépomocných skupin v duchu Hearing Voices u nás i v zahraničí, v iniciativě působí již 8 let. Své dosavadní poznatky představí na psychoterapeutickém semináři, který Pardubická pobočka organizace Péče o duševní zdraví připravuje na 20. září. Přednáška s názvem Fenomén slyšení hlasů jako běžný jev u člověka se bude konat v Pardubickém Divadle 29 na ulici Sv. Anežky České a začne v devět hodin dopoledne. Bude součástí programu Týdnů pro duševní zdraví.

Skupina F sdružuje umělce, kteří se potýkají s psychickou poruchou. Ti se již setkali s mnoha  předsudky, a proto se snaží podpořit destigmatizaci osob trpících duševní nemocí. K tomu mají pomoci rozmanité projekty, které organizace pořádá, jako jsou výstavy, přednášky a besedy. Spolek založila České galerie, což je sdružení výtvarných umělců.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS