Skupina F sdružuje umělce, kteří se potýkají s psychickou poruchou. Ti se již setkali s mnoha  předsudky, a proto se snaží podpořit destigmatizaci osob trpících duševní nemocí. K tomu mají pomoci rozmanité projekty, které organizace pořádá, jako jsou výstavy, přednášky a besedy. Spolek založila České galerie, což je sdružení výtvarných umělců.

Duševní nemoci není podle psychiatrů možné úplně vyléčit. I přes omezení, která s sebou psychiatrické diagnozy přinášejí, mohou lidé s psychickou poruchou žít smysluplný a naplněný život. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví připravuje sérii kurzů pro ty, kteří i přes nemoc usilují o kvalitní život. V kurzech mohou najít naději, podporu a motivaci. Účastníci se například dozví, jak lépe porozumět životu s nemocí, jak předcházet krizím a co s sebou přináší slyšení hlasů. Kurzy jsou určeny lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým. Jejich pomoc totiž může být v životě lidí s duševní nemocí klíčová.

Organizace Green doors ve spolupráci s Antonínem Kokešem, majitelem nakladatelství Albi a Antonínova Pekařství, již počtvrté pořádá charitativní sbírku pod názvem Čistá duše, která pomůže konkrétním lidem potýkajícím se s duševní nemocí. Ze získaných peněz jim organizátoři proplatí to, co potřebují, aby mohli nastartovat zajímavou kariéru - takovou, která je bude bavit. Charitativní projekt usiluje o to, aby lidé, kteří se potýkají se schizofrenií nebo s jinými duševními nemocemi, mohli prožít normální život.

Organizace Aperio, společnost pro zdravé rodičovství, se dlouhodobě zaměřuje na podporu rodičů v rozmanitých oblastech. Nově spustila unikátní mentoringový program pro rodiny, ve kterých alespoň jeden jedinec trpí duševními potížemi. 

Ve Strakonicích se potkávají lidé, kteří slyší hlasy. Tato setkání jsou bezpečným prostorem, kde mohou sdílet své zkušenosti s těmito, případně s jinými neobvyklými, vjemy. První terapeutická skupina proběhla 13. června od 18:00, další se konají jednou za čtrnáct dní ve stejný čas, tedy každý druhý čtvrtek od šesti hodin. Místem konání akce je pokaždé Strakonické gymnázium na ulici Máchova.

Organizace Péče o duševní zdraví z východních Čech se už více než deset let stará o lidi s psychickou poruchou. Na začátku července začala ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví provozovat dvě Centra duševního zdraví (CDZ), a to konkrétně v Hradci Králové a v Pardubicích. Lidé potýkající se s duševní nemocí tak mohou využívat zcela novou sociální a zdravotní službu. Ta  se zaměřuje na poskytování psychiatrických služeb v přirozeném prostředí klienta, tedy zejména u něj doma, nikoli v psychiatrických zařízeních.

Organizace Péče o duševní zdraví se snaží pomáhat lidem, kteří trpí duševní nemocí. Její sociální pracovníci připravili pro své klienty letní rekondiční pobyty. Jejich cílem bylo pomoci nemocným na cestě k zotavení, tedy ke smysluplnému a naplněnému životu i přes omezení daná jejich diagnózou.

Lidé s psychickou poruchou si nemohou dovolit jet v létě na dovolenou, podívat se na neznámá a zajímavá místa, odpočinout si a nabrat nové síly. Rekreaci si nemohou dovolit nejen z finančních důvodů, ale i proto, že mají obavy z nového prostředí a neznámých lidí.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS