Arteterapeutický seminář, intenzivní psychoterapeutický program a další zajímavé kurzy na jaro připravuje organizace Fokus Praha. Semináře jsou určeny klientům, kteří se potýkají s psychickými potížemi. Od března mohou léčit  svou duši výtvarným projevem v rámci arteterapie. V jiném kurzu, v intenzivním psychoterapeutickém programu, získají pomoc v čase krize, během vystupňovaných obtíží nebo po propuštění z nemocnice.

Ve vesnici Krásná v Beskydech se setkávají lidé se zkušeností s duševní nemocí, komunitu navštěvují také jejich blízcí. V neděli 10. listopadu pořádal Spolek U Dobré naděje, jenž setkávání oficiálně zastřešuje, Den Otevírajících se dveří, díky kterému se s chodem zařízení mohla seznámit široká veřejnost.

Napsaly Ledovky

Z  Ledovek, magazínu organizace Ledovec, vybíráme zajímavý rozhovor s vedoucí odborného sociálního poradenství, s Radkou Fau. Nejnovější číslo, ze kterého je tento článek, vyšlo v závěru roku 2019. Najdete ho na adrese http://www.ledovec.cz/novinky-ledovec/item/168-11-cislo-ledovek.

Rradka Fau byla dříve, jak sama říká „profesí mimo mísu“. Rozumějte, má technické vzdělání na strojní průmyslovce v Mostě, v dívčí třídě, která byla připravována jako administrativní podpora pro průmyslový sever. Nakonec, po přestěhování do Plzně, nejdéle pracovala na Úřadě práce, naposledy jako pracovnice pro kontakt se zaměstnavateli, kde se starala o poskytování příspěvků na chráněné dílny. Dlouho pro ni byl úřad “spolehlivý živitel“, zejména když zůstala sama na výchovu dvou synů. Pro práci s lidmi, jak postupně zjistila, „má talent a baví ji“. Pozice na úřadě také práci s lidmi předpokládala, ale direktivní přístup celé organizace jí připomínal „boj s větrnými mlýny“. Radka začala současně při zaměstnání studovat sociální práci na Mauritzovce a čekala na svoji příležitost...

Nezisková organizace Green Doors se věnuje péči o lidi, lidi, které na jejich cestě životem potkala duševní nemoc. Zpovídali jsme dvě její pracovnice, které se věnuji vztahu s médii, Františku Dynkovovou a Ivonu Inostrozu.


Co je cílem Vaší organizace?
Především se zaměřujeme na pracovní rehabilitaci pro lidi, kteří se na své životní cestě potýkají s duševní nemocí. Green Doors provozuje tři tréninkové podniky: kavárnu V. kolona, kavárnu Café Na půl cesty, restauraci Mlsná kavka. Podle fáze zotavení si zájemci vybírají, kde budou pracovat. V. kolona je na provoz nejklidnější, takže zde si mohou klienti budovat své první pracovní zkušenosti. V Café Na půl cesty je pracovní zátěž již náročnější, zejména v letním provozu a trénink v Mlsné kavce lze přirovnat už k běžnému zaměstnání, kde se klienti učí pracovat bez podpory terapeutů.

Organizace Fokus Praha podporuje výtvarné umělce trpící psychickou poruchou. Pokud získá od Nadace ČEZ grant ve výši sto tisíc korun, bude moci svým výtvarníkům pomoci ještě víc. Aby  dotaci získala, musí ji podpořit příznivci.

V období letních prázdnin probíhaly na dětském oddělení Psychiatrické nemocnice v Opavě léčebné pobyty pro děti. Tábory s atraktivním programem byly určeny mládeži s různými psychickými poruchami. Pracovníci dětského oddělení byli velmi obětaví a nabídli dětem zábavu, kterou by kvůli svým problémům nemohly zažít na běžných táborech.

Opavská organizace Anima Viva letos realizuje projekt Veřejně proti sociálnímu stigmatu osob s duševním onemocněním II, v rámci kterého již uspořádala několik přednášek, výstavu a další akce. Přečtěte si rozhovor s PhDr. Beátou Koňařík Bakošovou, která v Anima Vivě pracuje jako vedoucí služby a sociální pracovnice a projekt má na starost.

Jaký je hlavní cíl projektu Veřejně proti sociálnímu stigmatu osob s duševním onemocněním II?
Projekt významnou mírou přispívá k podpoře a k destigmatizaci osob s duševním onemocněním, bojuje proti předsudkům a mýtům ve společnosti a zaměřuje se na šíření osvěty a informací o duševním onemocnění a je spolufinancovaný Moravskoslezským krajem.

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS