Příspěvky z 2019-06-19

Počítejte s námi

Žil byl kdysi jeden věhlasný vědec.

Šestinu života dopřál mu Bůh být chlapcem. Za dvanáctinu života pak narostly mu vousy. K tomu sedmina, když uzavřel sňatek manželský. Po pěti letech vzešel z toho spojení syn. Běda, dítě tak milované dožilo půle jen let otcových, když Hades strašlivý pak povolal je k sobě. Ještě čtyři léta snášel otec bolest a věnoval se vědě. 

Ptáme se: kolika let dožil se otec, kolika jeho syn?

(z knihy Maria Livia, Je Bůh matematik?)

 

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS