Aktuality

Ostrava je dnes zajímavým městem, ve kterém je možné navštívit poutavá místa a úctyhodné kulturní památky. Například v Porubě se můžete projít zámeckým parkem, uvnitř kterého stojí zámek, jenž je po kostele Sv. Václava druhou nejstarší památkou v Ostravě. Jedná se o neveliký zámeček, umístěný na severním svahu řeky Porubky. V současné době existují spekulace, že je zámek propojen s nedalekým kostelem Svatého Mikuláše tajnou středověkou chodbou. Výlet do porubského parku je možné ukončit v Kafárně na ulici U Oblouku, kterou provozuje obecně prospěšná společnost Spirála, jež se zaměřuje na zaměstnávaní lidí s duševní nemocí.

Týdny pro duševní zdraví se budou konat po celé republice od 10. září do 10. října. Jedná se o kampaň pořádanou každým rokem, která přibližuje široké veřejnosti téma duševního zdraví a přispívá k větší toleranci společnosti vůči lidem s psychiatrickou diagnózou. Na této multižánrové osvětové kampani se pokaždé podílí velké množství neziskových organizací, které se starají o lidi trpící psychickou poruchou. V letošním roce se bude konat již třicátý ročník.

Organizace Zahrada 2000, která ve svých sociálních podnicích zaměstnává lidi s duševní nemocí, začala vyrábět tužky. Zákazník si sám zvolí, jaký na nich chce mít nápis. Mohou být využity buď jako propagační předmět nebo jako sortiment pro prodej na recepcích, v informačních centrech atd.

Slav Milo je básník, který se potýká s duševní nemocí a využívá služeb organizace Péče o duševní zdraví. Nedávno se rozhodl věnovat výtěžek z prodeje všech svých elektronických knih této organizaci. Knihy si můžete objednat na webu společnosti Google. Cena za jednotlivé básnické sbírky se pohybuje mezi třiceti až sedmdesáti korunami.

„Jeho básnické sbírky o lásce, životě, naději, přírodě a dalším jsou nesmírně cenné. Dokazují totiž, že lidé mající duševní onemocnění jsou stejně tak bystří, kreativní, šikovní a pracovití jako lidé ostatní! (Mnohdy i více než ostatní),“ píší o Milově tvorbě lidé z organizace Péče o duševní zdraví. S jeho tvorbou se mohou zájemci seznámit i na webu Liter.cz.

„Verše jsou psány intuitivně, bez jakýchkoliv hranic sylabismu, časomíry, atd. Jejich témata jsou převážně přírodní, ale ve spisu se naleznou i básně, které potěší především čtenářky. Inspiraci pro ně jsem čerpal ze svého života a fantazie,“ píše autor o svých básních.

Paprsek naděje je středisko pečující o lidi s duševní nemocí, které spadá pod Oblastní Charitu Třebíč. Letos v květnu Paprsek uspořádal charitativní second hand. Akce se měla původně konat ve středu 15. května, ale kvůli nepřízni počasí byla přesunuta na pondělí 20. května. Oblečení k prodeji věnovali lidé spříznění se zařízením. „Déšť, smích, hudba a spousty oblečení, to vše bylo letos k vidění a poslechu na letošním ‚Sekáči‘ v Paprsku naděje,“ napsali organizátoři.

Lidé z okolí pražského Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví podporují uměleckou tvorbu autorů, kteří mají diagnostikovánu duševní nemoc. S obrazy, texty i básněmi těchto lidí se může veřejnost seznámit v časopise Zámezí, jehož první číslo Centrum v dubnu vydalo. 23. dubna také proběhl první Literární večer návštěvníků kurzů tvůrčího psaní, které organizace pořádá.

Středisko organizace Péče o duševní zdraví v Rychnově nad Kněžnou otevřelo arteterapeutickou skupinu. Pomocí této terapeutické služby získali lidé s duševní nemocí prostor, kde se mohou kreativně vyjádřit, což zlepšuje jejich psychickou kondici. Díky skupině mohou bezstarostně vyjádřit své pocity, odreagovat se a setkat se s lidmi s podobnou životní zkušeností.

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS