Aktuality

V bytech, ve kterých bydlí klienti Opavské charity trpící duševní nemocí, byl do konce minulého roku starý nábytek a nájemníci neměli peníze, aby si pokoje sami vybavili. Na přelomu loňského a letošního roku získala organizace dotaci na nákup nového vybavení od moravskoslezského hejtmanství, její klienti proto již budou žít v hezkém prostředí.

V Pardubickém Café Robinson pracují lidé, kteří se potýkají s duševní nemocí. Protože se podniku daří, rozšířili jeho majitelé prostory a nakoupili lepší vybavení.

Organizace Green Doors uspořádala již počtvrté sbírku pod názvem Čistá Duše s cílem podpořit několik osob potýkajících se s duševní nemocí. Sbírka byla sice úspěšná jen částečně, ale díky finančnímu příspěvku podnikatele Antonína Kokeše pomohou její organizátoři sedmi lidem. Obdarovaní budou moci uskutečnit důležité životní kroky, které posunou jejich kariéru nebo osobní život významně dopředu.

Opavská organizace Anima Viva i pražská organizace Fokus Praha začaly používat nový způsob získávání finančních prostředků. Lidé je nově mohou podpořit  prostřednictvím webového portálu Givt.cz - pokud zaevidují na  webu své nákupy ve spolupracujících e-shopech, získají sociální služby malou částku z každé utracené sumy.

23. října se v Ústí nad Orlicí konala charitativní akce nazvaná Burza Filantropie. Neziskové organizace z města a okolí si připravily prezentace o projektech, na které chtěly získat dotaci, a zástupci místních firem se rozhodovali, zda je podpoří. Dotaci získalo několik organizací, také neziskovka Péče o duševní zdraví (PDZ).

Každým rokem získávají úspěšné české neziskové organizace ocenění Neziskovka roku. Letos se do semifinále soutěže v kategorii Velká neziskovka roku dostalo ostravské zařízení Mens Sana, které se věnuje péči o lidi s duševním onemocněním.

12. září se mohli lidé na náměstí v Havlíčkově Brodě potkat s odborníky z organizace Fokus Vysočina v rámci akce nazvané Den pro duševní zdraví. Kolemjdoucí se mohli zástupců sdružení zeptat na otázky související se sebevraždami, prevence takových činů byla hlavním smyslem setkání. Pořadatelé chtěli lidem například poradit, jak pomoci někomu, kdo si chce sáhnout na život.

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS