Aktuality

Pražská organizace ESET – HELP, která se věnuje péči o duševní zdraví, rozšířila jednu ze svých služeb i do pražské Uhříněvsi a sousedních částí Prahy 22. Jedná se o komunitní terénní službu, která komplexně pečuje o lidi se závažnou duševní nemocí převážně v jejich domácím prostředí.

Posláním služby je přispívat ke stabilizaci a zlepšení zdravotního stavu klientů. Má za úkol posilovat jejich dovednosti, kompetence a samostatnost při řešení životních situací. Multidisciplinární tým tvoří sociální pracovníci, psychiatrické sestry, psychiatr a psycholog.

Obrázek: Wikimedia commons

Co je to vlastně vědomí a jaký má vztah k tělu? Na tuto i další otázky moderátorky Daniely Drtinové odpovídal neurobiolog a profesor psychiatrie Jiří Horáček v rozhovoru vydaném knižně. Společně se zabývali lidským mozkem, duševními nemocemi a dalšími souvisejícími tématy.

Kniha se jmenuje ‚Vědomí a realita: O mozku, duševní nemoci a společnosti‘ a autoři ji představili slovy: „V jakém stavu je současná neurověda? Co se skrývá za duševními poruchami a jak je léčit? Dobrodružná cesta do nitra lidského vědomí vám představí tajemství mozku, možnosti využití psychedelik v léčbě a mnoho dalších témat včetně podstaty našeho vnímání smrti a času.“ Čtenáři se díky knize dozví fascinující fakta o lidské mysli.

Místní starosta oficiálně zahájil provoz Centra duševního zdraví v Klatovech. Národní ústav duševního zdraví chce studovat souvislost střevní mikrobioty a schizofrenie, jedná se o slibnou oblast ve výzkumu duševních nemocí. Ústav také dosáhl významného úspěchu, stal se partnerskou institucí Světové zdravotnické organizace. Iniciativa Na rovinu nabízí několik on-line konferencí na téma duševního zdraví pro různé cílové skupiny.

Nový rozhovor přibyl na YouTube kanále Hovory o duši, tvůrci vyzpovídali odborníka na sociální psychiatrii Ondřeje Pěče. Praktická příručka, kterou v češtině vydala organizace Fokus Praha, poradí, jak zvládat slyšení hlasů. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí svým klientům příspěvek na psychoterapeutickou péči.

Autor se zkušeností s duševní nemocí chce vydat knihu, která veřejnosti přiblíží diagnózu schizofrenie. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví již dlouho napomáhá  rozvoji péče o duševní zdraví v Moldavsku, na projektu pracovalo i minulý rok.  Lidé s psychiatrickou diagnózou, kteří žijí v chráněném bydlení v Opavě, získali nové vybavení domácnosti - elektrospotřebiče jako pračku, sporák …

Lidé s psychickými potížemi mohou v Praze navštěvovat psychoterapeutické programy. Vedení psychiatrické nemocnice v Petrohradě nabízí pacientům možnost rozhovoru se svými blízkými pomocí internetového přenosu. V rámci reformy psychiatrické péče u nás vznikne několik multidisciplinárních týmů, zaměřeny budou například na seniory nebo na pacienty v ochranné psychiatrické péči.

Po celé republice probíhala potravinová sbírka pro lidi v nepříznivé finanční situaci. Dvě tuny potravin se v Praze vybraly pro lidi s duševní nemocí. Lidé s depresivními nebo úzkostnými poruchami se mohou posunout díky dramaterapeutickému semináři, který pořádá společnost Fokus Praha. 16. prosince se koná on-line beseda, díky které se posluchači dozví, jak sport pomáhá při péči o duševní zdraví.

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS