Aktuality

Dobročinný bazar je pravidelná akce ve východních Čechách, díky které získají autoři prospěšných projektů finance na svou činnost. Pořádá ji Církev bratrská v Náchodě. Letos měla akce již podruhé jiný charakter než obvykle. Pořadatelé sbírali potraviny a další potřebné věci, které věnovali lidem v hmotné nouzi, například těm, které bolí duše. Na projektu se podílela také Potravinová banka z Hradce Králové.

Doba covidová nepříznivě doléhá na finanční situaci mnoha lidí, naše klienty nevyjímaje,“ napsali na svém webu lidé z organizace Péče o duševní zdraví (PDZ), kteří zajistili distribuci části získaných potravin. „V PDZ jsme se s klienty, kteří se ocitli v hmotné nouzi, předem domluvili, jaké potraviny a věci by potřebovali. Informace jsme předali týmu Dobročinného bazaru, který pomoc dovezl, zkompletoval a rozdělil do balíků podle potřebnosti zájemců. My jsme pomoc vyzvedli a předali klientům, kteří neskrývali radost,“ uvedli lidé z PDZ.

Komunitní tým Kladno, který je společným pracovištěm organizací Fokus Praha a Baobab, připravuje setkávání pro lidi, kteří mají ve svém blízkém okolí osoby s duševním onemocněním. Účastnit se mohou rodiče, prarodiče, partneři, sourozenci a všichni další blízcí osob s bolavou duší.

Účastníci mohou sdílet své zkušeností související s péčí o duševní zdraví blízké osoby, získají bezpečný prostor pro sdílení životních starostí i radostí spojených se životem s člověkem, jenž má psychické potíže. Také si poskytnou vzájemnou podporu v nelehkých životních situacích. Mohou si promluvit s odborníky na psychiatrii a sociální rehabilitaci.

Ostravská organizace Spirála chce otevřít nové prostory, ve kterých budou odborníci různých specializací nabízet veřejnosti pomoc, skupinovou terapii i workshopy. Spirála tak reaguje na dopady koronaviru, který vede ke stále častějším psychickým problémům u lidí, kteří by za běžných okolností odbornou pomoc zřejmě vůbec nepotřebovali. Na podporu projektu a realizaci plánu otevřela Spirála sbírku na portálu darujme.cz.

Vnímáme, že situace není dobrá a řada psychických problémů se u lidí teprve projeví. Podle průzkumů Národního ústavu pro duševní zdraví důsledky sociální izolace těžce dopadají zejména na mladé lidi. Depresivní stavy přepadají i ty, kteří dosud byli bez problémů,“ uvedla Eva Krestová, ředitelka organizace Spirála Ostrava. 

16. března slavili sociální pracovníci svůj svátek. Ten se každým rokem slaví vždy třetí úterý v březnu již od roku 1983, kdy byl poprvé oficiálně vyhlášen Mezinárodní federací sociálních pracovníků. „Tento den upozorňuje na smysl sociální práce jako profese a na její celospolečenský význam,“ uvedli lidé z organizace Fokus Vysočina a dodali: „Právě v současné složité době je dobré si připomenout, jak je taková práce v mnoha oblastech důležitá.

Po dlouhé době jsme měli příležitost setkat se s kolegy z ostatních organizací a institucí na jednom místě, a to díky metodickým online setkáním pořádaným Královéhradeckým krajem,“ uvedli lidé z organizace Péče o duševní zdraví na své Facebookové stránce.

Všechna témata online setkání byla pro sociální pracovníky aktuální a zajímavá – zabývali se reformou péče o duševní zdraví, rozvojem dostupnosti a kvality sociálních služeb, zlepšením kvality systému péče o duševní zdraví a lidskými právy osob s duševním onemocněním.

Klienti Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné v Opavě, které patří pod místní Charitu, pravidelně získávají darem zásoby potravin a úklidových prostředků od občanů nedalekých vesnic Služovice a Vrbka. Letos se dobročinná sbírka ve zmíněných obcích uskutečnila již podeváté. Sbírku pravidelně pořádá občanské sdružení Služovice a Vrbka ve spolupráci se zdejší radnicí a jejímu konání nezabránilo ani vyhlášení nouzového stavu.

Členové občanského sdružení Služovice a Vrbka postupují velmi profesionálně. Nejprve si od vedoucí Chráněného a podporovaného bydlení Kateřiny Víchové nechají vypracovat seznam potřebných potravin a úklidových či hygienických potřeb. Jednotlivé komodity pak rozepíší na lístky a rozdají občanům, aby byl sortiment darovaných komodit co nejrozmanitější.

Lidé mohou podpořit neziskové organizace prostřednictvím webového portálu Givt.cz – pokud zaevidují na webu své nákupy ve spolupracujících e-shopech, získají sociální služby a podobná sdružení malou částku z každé utracené sumy. Službu již nějakou dobu využívá opavská organizace Anima Viva, pražský Fokus nebo celorepublikový spolek Kolumbus. Aktuálně se k nim připojil i Fokus z jihočeského Písku.

Důležité je, že při tom neplatíte nic navíc a Pomocník vás vždy upozorní na možnost přispět tam, kde je to možné,“ napsali pracovníci organizace Fokus Písek. Lidé zaujatí projektem Givt si mohou stáhnout aplikaci, která jim při každé návštěvě zúčastněných e-shopů připomene, že nákupem mohou podpořit svou oblíbenou neziskovku.

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS