Aktuality

Letos se bude konat již čtyřiadvacátý ročník Týdnů pro duševní zdraví (TDZ), celorepublikové série kulturních i vzdělávacích akcí. Připravují se filmové projekce, divadelní představení, koncerty, besedy, výstavy, workshopy a dny otevřených dveří v organizacích, které poskytují zdravotní i sociální služby. TDZ se uskuteční i ve východních Čechách, kde začaly 16. září a skončí 24. října. Jejich součástí bude i vystoupení známých umělců, například herečky Simony Babčákové či pražského smyčcového kvartetu Prague Cello Quartet. 

Organizace Fokus Praha připravuje na podzim několik vzdělávacích programů zaměřených na problematiku duševního zdraví.

  • Nabídne cyklus přednášek na různá související témata: psychohygiena, léky, problematika závislostí atd.
  • Přednášející programu Lehčí život 2019 se budou zabývat zdravým životním stylem. Účastníci získají například inspiraci, jak správně cvičit nebo jak zdravě jíst.
  • Fokus Praha připravuje také pravidelná setkávání rodinných příslušníků lidí s duševním onemocněním, kde bude prostor ke sdílení zkušeností, starostí i radostí spojených s péčí o nemocného příbuzného.

Neziskové organizaci Fokus Tábor, která se zabývá péčí o lidi s duševní nemocí, bude v druhé půli letošního roku chybět na provoz jeden a půl milionu korun, což představuje třiadvacet procent rozpočtu. Nebude již nadále schopna zajišťovat péči o své klienty v takové míře jako doposud. Od 1. července proto zmenšila pracovní úvazky svých zaměstnanců v průměru o dvacet procent. Důvodem bylo riziko, že bude muset letos na podzim zrušit služby, které poskytuje.

Spolek Provas Hlinsko pravidelně pořádá benefiční ples, jehož výtěžek věnuje dobročinným organizacím, které působí v Hlinsku a okolí. Jeho organizátoři letos již pošesté obdarovali sdružení Fokus Vysočina zaměřené na péči o lidi s duševní nemocí. Věnovali mu částku 25 tisíc korun.

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví se zabývá péčí o lidi s duševní nemocí. Mezi svými klienty má i lidi, kteří se zabývají literární tvorbou. Aby jejich autorskou aktivitu podpořilo, vydává od letošního dubna časopis Zámezí, v němž publikuje prózu i poezii, kterou napsali. Navíc nyní připravuje kurz tvůrčího psaní, jenž se uskuteční 23. září v Praze od desíti hodin. Garantem a zároveň lektorem setkání je básník Jan Škrob, jenž poslední dobou za svou tvorbu sbírá nejrůznější ocenění. Lektorský tým dále tvoří členové redakční rady zmíněného časopisu.

Organizace Fokus Písek začala od 1. července provozovat první jihočeské Centrum duševního zdraví (CDZ) ve Strakonicích. Stalo se tak v rámci spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví. Nové centrum  poskytuje komplexní zdravotní i sociální služby lidem s duševním onemocněním ze Strakonicka a Prachaticka. Jeho služby mohou využít například lidé, kteří se potýkají s psychózou. Pomoc a podporu CDZ poskytuje také těm, u kterých je psychická porucha teprve na počátku, pracovníci centra se snaží o včasnou diagnostiku a intervenci.

Pražská organizace Kaleidoskop se zabývá péčí o lidi s hraniční poruchou osobnosti. Jejich rodinným příslušníkům aktuálně nabízí cyklus pravidelných setkání, na kterých mohou získat inspiraci i rady pro život se svými blízkými nemocnými. První setkání proběhne v pondělí 23. září, další se budou konat každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci od šesti do půl osmé. Účastníci tohoto programu se musí navzájem respektovat a musí dodržovat pravidlo mlčenlivosti, respektive diskrétnosti.

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS