Patrioti Moravskoslezského kraje jsou skupinou podnikavých lidí, kteří se snaží zlepšit image svého kraje. Na setkání, které iniciativa uspořádala 4. dubna, se návštěvníci a pozvaní hosté zabývali sociálním podnikáním a spoluprací mezi firmami a neziskovým sektorem. Součástí akce byly velmi inspirativní přednášky, účastníci také mohli získat kontakty na zajímavé lidi, kteří se v této oblasti pohybují.  Podobná setkání na různá témata pořádají Patrioti MSK pravidelně.

Velký prostor na akci získala společnost Spirála, která se věnuje péči o lidi s duševní nemocí. Prezentovala ji Eva Krestová, zástupkyně ředitelky Spirály. Připravila si přednášku na téma "vytváření partnerství mezi pomáhajícími organizacemi a firmami." Krestová během své prezentace uvedla, že "Jednu z možností, jak navázat spolupráci mezi pomáhajícími organizacemi a firmami, nabízí nový webový portál Dobromila.net, náš projekt Spirály. Jedná se o tržiště dobrých nabídek a poptávek, které propojuje pomáhající organizace s těmi, kteří je chtějí podpořit. Usnadňuje cestu ke společenské odpovědnosti firem, ale aktivně pomáhat mohou i jednotlivci.

Spolupracujeme i v dalších oblastech a mým cílem bylo inspirovat další nadšence ze sociálních podniků a neziskovek, aby lépe zapojovali firemní sektor a realizovali společenskou odpovědnost s jejich podporou," uvedla Krestová.

Eva Krestová také zmínila konkrétní příklad spolupráce mezi neziskovou organizací a soukromou firmou. Hovořila o firmě Vyncke, která vlastní parkový relaxační areál, kam chodí odpočívat její zaměstnanci. O něj se starají klienti Spirály, kteří tak získali zajímavou práci.

Spirála se zabývá mimo jiné cateringem,  stala se i gastropartnerem Patriotů. Její jídlo ochutnají v průběhu roku návštěvníci pravidelných networkingových akcí.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS