Chráněné bydlení Domov na hradě Rychmburk, ve kterém žijí lidé s duševní nemocí, čeká v následujících letech intenzivní rozvoj. Ten bude finančně podpořen z Evropské unie, konkrétně z Evropského sociálního fondu. Vedení střediska se zaměří na cílené vzdělávání pracovníků a podporu samostatnosti klientů. Díky evropským penězům bude v chráněném bydlení zaměstnán také peer konzultant, což je proškolený člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

Jako garanta projektu si organizace vybrala Martina Fojtíčka, vedoucího denního stacionáře Ledovec Plzeň. Cení si totiž jeho odbornosti a otevřenosti. „Rád se budu podílet na něčem, co bude odvážné, co bude v rámci ČR jedinečné, hluboce lidské a tím opravdové. Přál bych si, abychom klienty rozžili,“ odpověděl na nabídku spolupráce Fojtíček. Ředitel organizace Jakub Vávra ho již provedl po bytech, ve kterých lidé s duševním onemocněním žijí.

Zdravotní i sociální pracovníci chráněného bydlení budou v následujících třech letech procházet intenzivním vzděláváním. Čekají je akreditované kurzy, tematické workshopy, supervize a stáže v podobných zařízeních.

Zaměstnanci organizace spolu s klienty uspořádali posezení pro lidi bydlící v sousedství chráněných bytů. Cílem bylo to, aby se lidé s duševní nemocí začlenili mezi své sousedy. K této příležitosti si připravili chutné občerstvení a také výstavu fotografií ze života střediska. Jeden z klientů nabídl prohlídku své domácnosti. Akci navštívili také krajští a komunální politici. "Věříme, že až budeme pořádat další akci, sejde se u nás ještě víc lidí, jako u dobrých sousedů,“ řekla Veronika Kudláčková, vedoucí chráněného bydlení.

Domov na hradě Rychmburk je celoroční pobytové zařízení pro osoby starší 18-ti let se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění. Při aktivizačních činnostech mají klienti možnost účastnit se vzdělávacích seminářů a tvůrčích dílen.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS