Organizace Fokus Vysočina se věnuje zejména péči o lidi s duševní nemocí, není to ale její jediná aktivita, provozuje také čtyři dobrovolnická centra.Tam zprostředkovávají setkání lidí, kteří mají chuť pomáhat a těch, kteří pomoc potřebují. V polovině dubna ocenilo Dobrovolnické centrum v Havlíčkově Brodu a Chotěboři nejlepší dobrovolníky.

Ti, kteří nejvíce pomohli potřebným v okolí Havlíčkova brodu a Chotěboře, každý rok získávají cenu Křesadlo - cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Letošní slavnostní předání se uskutečnilo 17. dubna v sále Základní umělecké školy v Chotěboři. Akce se zúčastnili a dobrovolníkům osobně poděkovali i vzácní hosté, starosta města Chotěboř Tomáš Škaryd a senátor a starosta města Havlíčkův Brod Jan Tecl.

Cenu za loňský rok získala Hana Kodrlová. Ta svůj volný čas věnuje klientům ze Sociálních služeb města Havlíčkův Brod. Pravidelně za nimi dochází, předčítá z knih, s klienty si povídá, chodí s nimi na vycházky a občas s sebou dokonce přivede i svého německého ovčáka Baddyho, který svou přítomností vždycky všechny potěší,“ říká Jitka Klepetková, vedoucí chotěbořského střediska Fokusu Vysočina.

Nejlepší dobrovolníky nominují organizace nebo lidé individuálně. O tom, kdo Křesadlo dostane, rozhoduje komise složená ze zástupců neziskových organizací, školství, státní správy a samosprávy. „I přesto, že cenu obdrží pouze jeden dobrovolník, všem patří velký dík a uznání za jejich nezištnost a ochotu věnovat svůj čas a dovednosti ve prospěch druhých,“ dodávají shodně všichni organizátoři.

V předchozích týdnech byli cenou Křesadlo oceněni i lidé  z dobrovolnických center v Pelhřimově a v Hlinsku. Ti také nezištně věnují svůj čas jiným a zaslouží si ocenění.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS