Opavský Hypermarket Tesco myslí kromě zisku také na sociální prospěšnost podnikání. Na charitu přispěl i při slavnostním otevření nově zrekonstruovaných obchodních prostor, které se odehrálo letos 11. ledna. Na tento den vyhlásil akci nazvanou „Společně na pomoc potřebným“. Z každého nákupu nad pět set korun daroval deset procent Charitě Opava. Ta prostředky využila k nákupu praček  do bytů střediska Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné. Celkem se na tento účel vybralo necelých 60 tisíc korun.

Cílová skupina jsou lidé s duševním onemocněním, kteří nemají často návyky a potřebují podporu v základních životních dovednostech, ať už se jedná o udržování domácnosti, vedení financí, vaření či úklid,“ řekla během slavnostního předávání manažerka sociálních služeb Charity Opava Pavlína Králová.

Vždy se po otevření každého obchodu snažíme podpořit nějakou místní neziskovou organizaci,“ vysvětlila Andrea Marková, ředitelka Opavského Tesca. „Při výběru organizací se snažíme zohlednit jejich působení v místě našeho obchodu, jejich konkrétní aktivity a podporu místních obyvatel, což Charita Opava přesně splňuje,“ dodala.

Charita Opava se snaží o své klienty pečovat tak, aby po ukončení pobytu v chráněném bydlení mohli začít bydlet sami. Snaží se tak posunout rámec jejich možností o něco dál, než jsou schopny psychiatrické nemocnice. V jednotlivých bytech z finančních důvodů zoufale chyběly pračky a klienti byli odkázáni na centrální prádelnu. To bylo v rozporu s posláním této služby, která je má naučit samostatnosti.

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS