Zdroj fotografie: AVPO.cz

Východočeská organizace Péče o duševní zdraví se v červenci přidala ke třem desítkám organizací, které získaly značku spolehlivosti. O jejím přidělení rozhoduje nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti na základě výsledků důkladného hodnocení, které provádí nezávislí experti. Značku dostanou neziskové organizace, které se vyznačují kvalitou financování a dobrým vnitřním řízením.

Značka spolehlivosti má sloužit soukromým dárcům jako vodítko při rozhodování, kterou organizaci finančně či jinak podpořit. Certifikát, který je součástí etablovaného programu Česká kvalita, zaručí, že finanční podpora bude využita smysluplně a efektivně. Péče o duševní zdraví je jednou ze tří organizací, které se mohou značkou pochlubit od letošního července.

Certifikát spolehlivosti spravuje Asociace veřejně prospěšných organizací, která také zveřejňuje seznam prověřených organizací. Všechna ‚spolehlivá‘ sdružení musí podstupovat pravidelnou kontrolu. „Když zklamou, je jim značka odebrána,“říká Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

Ředitel Šedivý také uvedl: „Žijeme v nepřehledné době, kdy stále více roste význam rčení důvěřuj, ale prověřuj. O to víc to platí v oblasti peněz, které dárci věnují na bohulibé účely veřejně prospěšným organizacím. Známá organizace z médií ještě nemusí být zárukou toho, že dar doputuje tam, kam má. Proto Asociace veřejně prospěšných organizací ČR nabízí možnost veřejně prospěšným organizacím nechat se prověřit nezávislým auditem celé organizace.“

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS