V Pardubickém Výměníku, sociálně terapeutické dílně pro lidi s duševní poruchou, byl zřízen keramický ateliér, ve kterém se klienti mohou naučit novým dovednostem a také získat pocit užitečnosti a sounáležitosti. Stavba tohoto ateliéru se uskutečnila díky dotaci z pardubického hejtmanství.To ovšem není jediná novinka v Pardubickém Výměníku. V roce 2018 se zabydlel v nových prostorách komerčního objektu. Nové prostředí nabízí příznivější podmínky pro lidi s psychickou poruchou, pro vytvoření silnější komunity.  Nové sídlo navíc nabízí prostor pro rozšíření nabídky služeb v budoucnu.

Keramická dílna může napomoci  k úzdravě klientů Výměníku. „Z praxe výtvarné skupiny máme dobrou zkušenost s využitím hlíny k terapeutickým účelům. Práce s hlínou klientům pomáhá také lépe překonávat projevy onemocnění, uvolnit emoce a relaxovat,“ říká vedoucí sociálně terapeutické dílny Lucie Antes.

Sociální pracovníci Výměníku mají s keramickou dílnou i další plány. Chtějí pro veřejnost pořádat workshopy, při kterých by keramickému řemeslu neučili sociální pracovníci, ale sami lidé s duševní poruchou. Tento projekt by mohl pomoci zmírnit předsudky veřejnosti vůči psychicky nemocným.  

Pro lidi s duševním onemocněním je velmi důležité mít možnost uplatnění ve společnosti.  Výměník jim významně pomáhá rozvíjet sociální a pracovní dovednosti, díky kterým se mohou lépe uplatnit na trhu práce.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS