Zdroj fotografie: Dotyk II

Josef Svoboda, zakladatel originální služby Dotyk II, která disponuje inovátorskými a osvědčenými postupy v rámci péče o lidí s bolavou duší, měl na počátku svých aktivit zaměřených na pomoc lidem s duševní nemocí vlastní zkušenost s výskytem schizofrenie v rodině – onemocněl jeho syn. To jej, a další členy rodiny, vedlo k přehodnocení vlastních životů. Pan Svoboda zkušenosti své rodiny publikoval knižně. Právě výskyt nemoci u jeho blízkého ho motivoval i k založení zmíněné služby.

Autor Josef Svoboda se ve své knize Schizofrenie a rodina zabývá tím, jak smysluplně pečovat o člena rodiny se schizofrenií a jak ho účinně zapojit do života. V knize jsou popsány zkušenosti rodiny a také závěry, které její členové společně učinili. Čtenáři se dozví, jaké postupy mohou používat, aby minimalizovali důsledky psychických potíží v životě svých nemocných příbuzných.

Autor knihy zjistil, že pro člověka se schizofrenií je zásadní vliv jeho prostředí, na pozitivní naladění svého okolí totiž vždy dobře reaguje. Josef Svoboda si také uvědomil, že je třeba nemocné citlivě vnímat, pokorně respektovat, nehodnotit a povzbuzovat. „Schizofrenik je citlivější na podněty než člověk zdravý, často je sebestigmatizovaný a ustrašený,“ píše se v anotaci publikace.

Svoboda si spolu se svou rodinou uvědomil, že schizofrenie je chronické onemocnění s limitovanou možností úzdravy, kterou lze úspěšně ambulantně léčit v rámci spolupráce rodiny s rehabilitační službou. Každá strana trojúhelníku „nemocný, rodina, služba“ má své specifické možnosti, přičemž je důležité, aby si dobře rozuměli a navzájem spolupracovali.

Práce organizace Dotyk II  je postavena na porozumění a přijetí duševní nemoci s citem a láskou k člověku, který posléze „nejen bere, ale taky dává.“ Autor knihy Josef Svoboda založil organizaci jako rehabilitační terénní službu, která se věnovala klientům s bolavou duší u nich doma. Taková tehdy v tuzemsku neexistovala a byla proto oceněna na mezinárodní úrovni.
 

Více informací o knize naleznete na webu www.schizofreniearodina.cz

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS