Další on-line seminář týmu Inspire Academy se zaměří na emocionální zrání dítěte. Lektor a speciální pedagog Jiří Halda přinese důležité informace pro rodiče dětí, které nově nastupují do jeslí, školky či do školy. Jedná se totiž o nesmírně stresující a emočně silně náročné období. Magistr Halda mimo jiné poradí, jak poznat, jestli je na ní žáček již připravený.

Lektor a jeho posluchači se společně podívají na to, z čeho se skládají základní faktory v sociálním a emocionálním vývoji dítěte a jakými způsoby je dítěti zabezpečit. Přiblíží si i rozdíly mezi vývojem emocí u chlapců a dívek a výchovné praktiky, díky jimž lze v dítěti podpořit rozvoj pocitu vlastní individuality, tvořivé inteligence a adaptability na změny.

Mezi otázky, na které známý lektor Halda odpoví, patří: “Jaké zručnosti a mentální schopnosti by mělo dítě ovládat předtím, než udělá další krok na cestě životem? Co ovlivňuje zdravý vývoj dětských emocí a jak dítě vést k postupné emoční nezávislosti? Jak při výchově skloubit zdravý fyzický a emoční růst dětí?

Magistr Jiří Halda má řadu profesí. Pracuje jako učitel, speciální pedagog, logoped, lektor, rodinný terapeut a diagnostik. Specializuje se na děti v předškolním věku, především na problematiku jejich výchovy včetně procesu učení.  Je absolventem Pedagogické fakulty v Hradci Králové a Univerzity Palackého v Olomouci, působil na základních a speciálních školách, například v Pedagogicko-psychologické poradně v Olomouci. Je velmi vášnivým hráčem na baskytaru.

Akce se bude konat 18. srpna od sedmi večer na Facebooku. Více informací.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS