Tým Inspire Academy pořádá webináře na rozmanitá témata související s lidskou myslí. Na konec července (konkétně ve čtvrtek 29. července od sedmi) připravují jeho členové on-line seminář, ve kterém přední český psychiatr Radkin Honzák přiblíží vnitřní svět lidí, kteří trpí antisociální (disociální) poruchou osobnosti. Poruchou mysli, cítění či svědomí, která se dříve označovala jako psychopatie. Termínu se ale odborníci raději vyhýbají, protože mívá silný emocionální náboj, což platí i u některých dalších duševních poruch.

Antisociální porucha patří do kategorie duševních poruch, které nejsou viditelné a přinášejí problémy svému nositeli i jeho okolí. Wikipedie uvádí: „Psychopaté nejsou ve společnosti ihned rozeznatelní. Naopak mohou mít dobré společenské postavení (například diktátoři).“ Porucha znamená výraznou odchylku od způsobů, kterými člověk v konkrétní kultuře vnímá, cítí a utváří vztahy k druhým. Lidé, kteří jí trpí, mohou být citově chladní nebo mohou naopak projevovat přehnané city, může jim chybět svědomí a charakter, ...

Posluchači on-line semináře se o problematice například dozví: „Jak na první pohled rozeznat lidi s disociální poruchou osobnosti? Jak vypadají jejich myšlenkové procesy, jak moc je dávají najevo a do jaké míry si svou psychopatii uvědomují? Mohou i oni cítit lásku nebo být spolehlivým přítelem? Jakým činnostem se nejčastěji věnují ve svém kariérním, ale i osobním životě?

Přednášející MUDr. Radkin Honzák CSc. je předním českým psychiatrem, publicistou a pedagogem. Je autorem několika populárně-naučných knih o psychologii. Vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově v Praze, dále se zabýval výzkumem výživy, spánku a stresu. Později se specializoval na psychiatrii, psychoterapii a psychosomatický přístup.

Více informací o webináři.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS