Ředitel Charity Opava Jan Hanuš způsobil v pátek 30. dubna pozdvižení, když projížděl autem ulicemi Opavy a za sebou táhl vozík, na němž byl umístěn velký věnec májky s vlajícími stuhami.

Klienti a pracovních všech středisek opavské Charity se od roku 2013 pravidelně potkávají na začátku května na dvoře ředitelství organizace v Jaktaři. Každý rok se koná malá slavnost vítání jara, všichni společně každoročně postaví májku. Loni se ale akce kvůli epidemii nemoci covid-19 nekonala. Protože se zdálo, že se setkání neuskuteční ani letos, rozhodl se ředitel pro její náhradu. Místo akce u centra opavské Charity navštívil všechna střediska s cestovní májkou.

Zaměstnance svým činem ředitel Hanuš velmi potěšil. Uvedli: „mrzelo nás to, vždyť po všech těžkostech, které musíme v pracovním i osobním životě překonávat, by bylo úžasné moci se zase společně vidět, povyprávět si a dodat si navzájem povzbuzení a sílu!“ Klienti každého střediska na věnec přivázali stuhu, která je reprezentovala. Někde si dokonce připravili malý kulturní program, například v Denním stacionáři pro seniory předvedli venkovní rozcvičku.

Ředitel ukončil své putování u ředitelství v Jaktaři, kde zaměstnanci a klienti střediska Radost umístili na věnec poslední stužky. Pak už nestálo nic v cestě jejímu vztyčení. „I když jsme se při jejím vztyčování nemohli potkat všichni najednou, byl jsem moc rád, že jsem mohl postupně navštívit jednotlivá střediska a pozdravit se s vámi,“ vzkazuje Jan Hanuš klientům a pracovníkům Charity v Opavě.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS