Fotografie: Pixabay.com

Pardubický CEDR se zaměřuje na pomoc lidem, které bolí duše. Aktuálně se uchází o dotaci ve výši necelých padesáti tisíc korun v rámci Burzy Filantropie. V této východočeské soutěži neziskových organizací se vytváří spolupráce mezi prospěšnými aktivitami a sponzory z řad úřadů i soukromých firem. Postup CEDRu v Burze může podpořit také veřejnost od 17. do 24. května na internetu.

V rámci Burzy filantropie musí neziskové organizace nejprve projít užším sítem - místní firmy, úřady i veřejnost je musí zvolit pro postup do dalšího kola, kde budou prezentovat své projekty přímo před potenciálními dárci. „Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy,“ napsali o svém projektu lidé z pořádající organizace Koalice nevládek Pardubicka. Burza se letos, stejně jako v minulých letech, odehraje na několika místech Pardubického kraje.

CEDR Pardubice si pro burzu připravil projekt, díky kterému posílí kognitivní schopnosti svých klientů, kteří trpí duševní nemocí. Do každodenní spolupráce s klienty chtějí zařadit rehabilitační počítačový program RehaCom, praxí ověřenou pomůcku, která se zaměřuje na komplexní trénink kognitivních dovedností.

Program bude využíván v rámci takzvané kognitivní rehabilitace, jejímž cílem je pomoci klientům získat zpět ztracené dovednosti a postupovat na nejvyšší možnou úroveň nezávislosti. RehaCom zanalyzuje úroveň kognitivních schopností klientů a vybere vhodné terapeutické moduly. Program obsahuje devětadvacet modulů: bdělost, rozdělenou pozornost, prostorové vnímání, paměť, logické uvažování, zorné pole, strategické uvažování atd.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS