Fotografie: Fokus Vysočina

Organizace Fokus Vysočina a její chráněná dílna poprosily příznivce o finanční podporu na dva projekty. Vybraly si k tomu portál www.darujme.cz. Jednak chtějí pořádně oslavit Týdny duševního zdraví a také chtějí pořídit pro svoji dílnu nové zahrádkářské vybavení.

Pracovníci organizace Fokus Vysočina jsou již plně ponořeni do příprav festivalu Na vlastní duši, který se koná ve čtyřech městech regionu Vysočina u příležitosti Týdnů pro duševní zdraví. Multikulturní program bude plný koncertů, workshopů, rozhovorů i besed. Veřejnost může podpořit Pelhřimovskou část festivalu, která se uskuteční 10. září.

Pořadatelé se rozhodli uspořádat akci, která ovlivní širokou veřejnost. Přejí si rozšířit povědomí široké veřejnosti o psychickém zdraví, o prevenci psychiatrických onemocnění i o duševní hygieně. Návštěvníci se dozví, jaké jsou možnosti pomoci a podpory lidem s psychickými potížemi. Pořadatelé chtějí také přispět ke zmírňování předsudků vůči lidem s psychiatrickou diagnózou.

Organizátoři za léta příprav festivalu zjistili, že veřejnost nejvíce zaujme zajímavý a lákavý program, návštěvníci nejvíce slyší na zvučná jména. „Díky projektu chceme získat dostatek finančních prostředků na zajištění bohatého doprovodného kulturního programu a tím pádem zajistit široký dopad destigmatizačních aktivit na veřejnost,“uvedli pořadatelé o sbírce na portálu darujme.cz.

Sociální podnik FOVY také patří pod neziskovou organizaci Fokus Vysočina. Smyslem jeho činnosti je vytvářet pracovní místa pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Deset pracovníků podnik zaměstnává dlouhodobými zakázkami v oblasti údržby zeleně. Zahradníci potřebují nové vybavení - sekačku na trávu a fukar na listí, také je nezbytné pořídit jim šest uzamykatelných šatních skříněk. Lidé je mohou podpořit na webu darujme.cz.

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS