Ředitel organizace Fokus České Budějovice Tomáš Trajer a další členové jeho týmu napsali pozdrav příznivcům. Kromě hezkých Velikonoc jim popřáli také hodně zdraví. Ředitel Trajer v dopise uvedl: „Covid nás dost brzdí, takže se moc nového neděje. Jsem rád, že alespoň „v základu“ všechno funguje, běží.

Co lidé z organizace ještě uvedli?

Pořád se jim daří získávat dotace na svou činnost. Jihočeský Fokus tak bude i nadále pokračovat v provozu svých služeb, mezi které patří chráněné bydlení, sociální rehabilitace nebo sociálně terapeutické dílny. Budou ale letos hospodařit s trochu nižším rozpočtem, než původně plánovali.

Významnou dotaci získali od hejtmanství Jihočeského kraje. Společnost Samsung darovala pracovníkům neziskové organizace pět mobilních telefonů, které jim pomohou udržet kontakt s klienty. Telefony a také notebooky pořídili i díky grantu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. „Máme teď konečně spolehlivé vybavení pro telefonickou podporu klientů,“ uvedli lidé z jihočeského Fokusu.

Sociálně – terapeutická dílna musela kvůli covidovým opatřením omezit svůj program ve vnitřních prostorech. Klienti tak tráví svůj čas na zahradě. Teď už i ti, kteří běžně nepotřebují společenství druhých lidí, pociťují samotu a začíná jim chybět společnost. „Kolektiv klientů je více stmelený, asi i tím, že musí dodržovat všechna opatření,“ upřesňuje Michaela Kubatová, vedoucí Sociálně terapeutické dílny.

Komunitní tým pokračuje ve své terénní péči o klienty. Jeho pracovníci o aktuální situaci uvedli: „Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, kdy pandemie začínala, nyní už zase více řešíme běžné záležitosti, hledání zaměstnání, bydlení atd. Když to jde, tak se pracovníci s klienty schází venku, dělají doprovody na úřady, k lékařům atd.“

Díky finanční podpoře ČSOB a dalších dárců funguje také terénní psychiatrický tým, který tvoří jeden psychiatr a dvě zdravotní sestry. Navštěvují klienty v domácím prostředí, kde jim aplikují depotní injekce a nabízejí i další zdravotnické služby. Díky tomu se lidé s bolavou duší vyhnou hospitalizacím, případně se zkrátí délka jejich pobytu v nemocnicích.

Daří se klientům chráněného bydlení organizace. Pět osob z bytů organizace nastupovalo do nových zaměstnání, jedna klientka začala bydlet samostatně. „Některým jsme první dny na pracovištích byli oporou. A vypadá to, že minimálně čtyři z nich si práci udrží i nadále,“ uvedli sociální pracovníci. Provoz chráněného bydlení silně ovlivňuje covidová pandemie, mezi komplikace patří povinné testování zaměstnanců, zákaz návštěv klientů v prostorách bydlení, povinnost nosit respirátory a potřeba dodržovat zvýšená hygienická opatření.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS