Po dlouhé době jsme měli příležitost setkat se s kolegy z ostatních organizací a institucí na jednom místě, a to díky metodickým online setkáním pořádaným Královéhradeckým krajem,“ uvedli lidé z organizace Péče o duševní zdraví na své Facebookové stránce.

Všechna témata online setkání byla pro sociální pracovníky aktuální a zajímavá – zabývali se reformou péče o duševní zdraví, rozvojem dostupnosti a kvality sociálních služeb, zlepšením kvality systému péče o duševní zdraví a lidskými právy osob s duševním onemocněním.

Bylo přínosné setkat se společně u ‚jednoho stolu‘ s dalšími institucemi v síti, dozvědět se novinky, připomenout principy, sdělit si navzájem své postřehy a potřeby a vidět se alespoň přes monitory,“ řekli pracovníci Péče o duševní zdraví.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS