Lidé s psychickými potížemi mohou v Praze navštěvovat psychoterapeutické programy. Vedení psychiatrické nemocnice v Petrohradě nabízí pacientům možnost rozhovoru se svými blízkými pomocí internetového přenosu. V rámci reformy psychiatrické péče u nás vznikne několik multidisciplinárních týmů, zaměřeny budou například na seniory nebo na pacienty v ochranné psychiatrické péči.

Obyvatelé Domova na hradě Rychmburk se přestěhovali do nových, běžnějších bytů

V pobytovém sociálním ústavu Domov na hradě Rychmburk žili lidé trpící duševní nemocí. Po Vánocích se přestěhovali do nových domků nedaleko bývalého šlechtického sídla v historické části obce Předhradí v Pardubickém kraji. Nově budou žít v obyčejném prostředí, kde jim budou pracovníci v sociálních službách poskytovat podporu v individualizované míře. Stěhování klientů do nových bytů není jedinou součástí transformace ústavu, vedení připravilo také intenzivní vzdělávání pro své zaměstnance. „Klienti se učí pracovat se svou nemocí, přebírají odpovědnost a společně s pracovníky plní svoje přání plnohodnotného života, a to je podstatný rozdíl proti situaci na hradě,“ konstatoval Pavel Šotola, radní pardubického kraje pro sociální péči.

 

Plzeňský Ledovec má (staro)nového ředitele

Od 1. ledna je ředitelem plzeňského spolku Ledovec, který se věnuje péči o klienty s duševní nemocí, Martin Fojtíček. Ředitelem již není Petr Hubínek, o kterém zaměstnanci organizace uvedli: „vydržel to s námi fantastické tři roky a jsme mu neskonale vděčni!“ Pan Fojtíček již v minulosti ve vedení spolku byl.

 

Pravidelný festival Na hlavu proběhne i letos, protentokrát on-line

Další ročník filmového festivalu Na hlavu proběhne v letošním roce na začátku února. Kvůli pandemii koronaviru se uskuteční on-line. Pořadatelé napsali: „Bude on-line a ZDARMA, a bude tak snadno dostupný všem, které téma duševního zdraví zajímá. Zaměřovat se bude zejména na podporu duševní pohody a na aktuální témata.“ Zájemci se s bližším programem brzy seznámí na webové stránce festivalu. Organizátoři také uvedli: „Budeme se vás snažit hlavně pohladit po duši a zaměříme se na témata, která v době covidové považujeme za nejpodstatnější.

 

V Praze se uskuteční dva stacionární programy pro lidi s psychickými potížemi

Lidé s depresivními, úzkostnými a psychosomatickými poruchami, kteří mají dlouhodobé potíže ve vztahu k sobě a okolí a chtějí s tím něco udělat, mohou od konce února navštěvovat stacionární program organizace Fokus Praha. Předpokladem pro psychoterapeutickou práci ve skupině je motivace pracovat na sobě, ochota sdílet a naslouchat a taktéž schopnost dodržet časové nároky stacionárního programu (kurz bude probíhat šest týdnů). „Intenzivní psychoterapeutický program nabízí možnost léčby v čase krize, během vystupňovaných obtíží, jako návazná léčba po propuštění z hospitalizace nebo to může být způsob, jakým zmapujete témata do dlouhodobé psychoterapie,“ napsali organizátoři. Terapie bude v uzavřené skupině probíhat třikrát týdně, konkrétně v pondělí, ve středu a ve čtvrtek.  Přihlásit se lze na telefonních číslech 777 800 387 nebo 233 354 547. Více informací poskytne David Hanuš na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Oddělení 3 psychiatrické nemocnice Bohnice slouží jako denní stacionář pro ambulantní pacienty.  Nyní nabízí volná místa pro zájemce o terapeutickou péči. Zdravotníci poskytnou pomoc a léčbu lidem s neurotickými, afektivními, posttraumatickými a osobnostními problémy. „Jedná se o intenzivní 6 týdenní (dle dohody i déle) terapeutický program pro motivované, spolupracující pacienty v kompenzovaném stavu. Kontraindikací je psychotické onemocnění, závislostní problematika jako dominující faktor, hluboká deprese, mánie, výrazný kognitivní deficit, který by neumožňoval intenzivní terapeutickou práci,“ napsali lidé z Bohnické nemocnice. Zájemci naleznou kontakty na webu pražské psychiatrické nemocnice.

 

Zahrada 2000 z Jesenicka nabízí pestré kurzy pro pracovníky v sociálních službách

Organizace Zahrada 2000 se zabývá péčí o lidi s duševní nemocí, navíc jako vzdělávací instituce s akreditací Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství nabízí edukativní programy pro různé skupiny odborníků, například pro zaměstnance sociálních služeb. „Pro potřeby vzdělávání vlastních zaměstnanců, klientů i spolupracujících organizací jsme připravili řadu akreditovaných kurzů které nabízíme i veřejnosti, dalším poskytovatelům sociálních služeb a organizacím věnujícím se zaměstnávání klientů, práci s osobami s duševním onemocněním ...“ uvedli lidé z organizace. Jejich kurzy jsou například zaměřeny na výuku ručního zpracování textilu, výcvik v otevřeném dialogu, přípravu peer pracovníků... Další informace jsou k dispozici na webu Zahrady 2000.

 

Green doors pomůže dalším lidem udělat důležité kariérní kroky

Pražská organizace Green doors už několik let pořádá veřejnou sbírku Udělej krok, která je zaměřena na pomoc lidem s duševní nemocí. Pokud by tito lidé rádi realizovali svůj sen a překážkou je nedostatek financí, pomůžou jim peníze získané v rámci kampaně. Mohou například absolvovat kurz, vydat knihu, uspořádat výstavu apod. Jeden podpořený člověk může získat maximálně dvacet tisíc korun. Organizace aktuálně umístila na internetu on-line přihlášku pro zájemce o účast v kampani, přihlásit se mohou do 28. února.

 

Psychiatrická léčebna Petrohrad umožnila on-line návštěvy pacientů

Kvůli pandemii nemoci COVID-19 nemohou Psychiatrickou léčebnu v Petrohradě navštěvovat rodinní příslušníci hospitalizovaných pacientů. Vedení nemocnice se proto rozhodlo zajistit setkávání na dálku, pomocí on-line přenosu. Konverzace se mohou uskutečnit každý pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin, vždy na základě předchozí telefonické domluvy se sociálním pracovníkem. Dálkové setkání je časově omezeno na dobu patnácti minut. Nemocnice informuje o bližších podrobnostech nové služby na svém webu.

 

V únoru začne provoz Multidisciplinárních týmů duševního zdraví

V průběhu října a listopadu 2020 probíhalo výběrové řízení pro čerpání dotace a zahájení pilotního provozu Multidisciplinárních týmů duševního zdraví. V tomto kole výzvy na podporu týmů složených z lidí s různou specializací uspěli čtyři zájemci. Budou poskytovat zdravotní i sociální služby, pomáhat seniorům i pacientům s nařízeným ochranným léčením. Doplní je také dvě psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty. Podpora vzniku nových multidisciplinárních týmů v péči o duševně nemocné je spolu se zřizováním Center duševního zdraví dalším krokem ve Strategii reformy psychiatrické péče.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS