Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví připravuje on-line kurzy, na kterých účastníky naučí, jak pracovat s vlastním příběhem. Iniciativa Na rovinu připravuje on-line besedu pro lidi, jejichž příbuzní trpí duševní nemocí. Kvůli pandemii koronaviru se dostaly některé organizace do těžké situace a prosí o pomoc v různých podobách.

Účastníci on-line kurzů se dozví, jak zlepšit práci s vlastním příběhem

Nejen díky Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví byla u nás etablována profese peer konzultantů. Organizace se snaží lidi, kteří zvládli svou zkušenost s duševní nemocí, kontinuálně vzdělávat, aby mohli pomáhat podobně nemocným. Myslí na ně i v době koronavirové pandemie. Na listopad a prosinec proto připravuje dva on-line kurzy,  na kterých účastníky naučí, jak nejlépe pracovat se svým osobním příběhem. Oba kurzy se uskuteční dvakrát. Termíny prvního jsou určeny na  9. a 10. listopadu, pořadatelé o něm uvádějí: „Kurz nabízí možnost sdílet svůj vlastní příběh zotavení v bezpečném prostředí... V rámci kurzu se budete moci inspirovat příběhy ostatních a získáte rady a tipy, jak s příběhem dále pracovat.“ Druhý, dvoudenní kurz bude zaměřen na práci s fotografiemi, které životní příběhy dokumentují. Uskuteční se 18. až 19. listopadu a 14. až 15. prosince. Organizátoři ho propagují těmito slovy: „první den kurzu se dozvíte, jak se ve focení můžete zdokonalit a jak vám focení může pomoci ve vašem zotavení. Druhý den dopoledne bude praktická část, kdy si sami vyzkoušíte, co jste se první den dozvěděli, a vyfotíte několik fotografií.

 

Příbuzní osob s psychickými potížemi se potkají na on-line besedě

Iniciativa Na rovinu pomáhá lidem s duševní nemocí i jejich příbuzným, pro které připravuje on-line besedu s datem konání 26. listopadu. "Beseda ‚Nejsme v tom sami‘ umožňuje sdílení zkušeností rodinných příslušníků lidí s duševním onemocněním s moderátory besedy i mezi sebou navzájem. Snaží se přispívat ke snížení sebestigmatizace rodinných příslušníků i ke snížení jejich stigmatizujících postojů ke svým nemocným příbuzným," uvedli pořadatelé. Více informací zveřejní v průběhu listopadu na své Facebookové stránce.

 

Organizace zaměřené na péči o duševní zdraví pomáhají zvládat současnou pandemii (nejen) šířením důležitých informací

Pobočka organizace Fokus sídlící na Vysočině publikovala na svém webu seznam telefonních čísel, na která mohou znevýhodnění obyvatelé regionu zavolat v případě, že potřebují pomoc. Linky jsou určeny seniorům, chronicky nemocným, lidem s hendikepem, zdravotně znevýhodněným, a také lidem v karanténě. „K dispozici vám jsou také všechna naše Dobrovolnická centra FOKUSu Vysočina, která zprostředkovávají pomoc druhým. Kontakty na ně naleznete na našem webu,“ uvedli lidé z organizace na svých stránkách.

Fokus Vysočina se pustil do zajímavé aktivity i na svém Facebooku. Má v plánu představit 110 tipů, co mohou lidé v současné době dělat, aby si udrželi dobrou psychickou kondici. Titulek infografiky zní „Aneb, co pro sebe můžete dělat dnes a denně. A nejen v době covidové...“ Mezi tipy je například meditace, poslech hudby, procházky venku nebo psaní blogu či deníku.

Článek obsahující důležitá telefonní čísla publikovali na svém webu také lidé z organizace Green doors. Informovali o číslech, na kterých je dostupná telefonická krizová pomoc nebo dálková psychoterapeutická péče. Díky jejich seznamu naleznou pomoc senioři, lidé s psychickými potížemi, rodiče, drogově závislí, oběti domácího násilí a další.

Iniciativa Nevypusť duši představila na svém Facebooku několik sad doporučení, jak se v krizové době chovat. Pomáhajícím a pečujícím bylo věnováno desatero užitečných pravidel. Jedno z nich například doporučuje, aby šetřili své síly. Pro své příznivce a klienty připravili lidé z iniciativy několik infografik, jejich titulky například zní „První pomoc při úzkosti v nouzovém stavu,“ „Jak se aktivovat při koronadepresi,“ nebo „Co nemusíte dělat v nouzovém stavu.

 

Lidé z Pelhřimova a okolí mohou nominovat člověka, který si podle nich zaslouží ocenění dobrovolník roku

Lidé z Pelhřimova a okolí mohou až do 20. listopadu nominovat člověka ze svého regionu, který by si podle jejich názoru zasloužil získat ocenění Křesadlo. „Křesadlo je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Ani v těžké době nezapomínáme (ve spolupráci s organizací Hestia) na ocenění dobrovolnické činnosti,“ uvedli lidé ze sdružení Fokus Vysočina, které organizuje slavnostní předávání ocenění nejlepším dobrovolníkům. Cenu organizace letos udělila už v regionech Hlinsko, Havlíčkův Brod a Chotěboř.

 

Domov Na Jarošce, chráněné bydlení pro lidi s duševní nemocí, přijme pomocníky na zkrácený úvazek

Domov se zvláštním režimem, Domov na Jarošce hledá ochotné pracovníky, kteří by zvládli zaskočit a vytrhnou nám trn z paty v případě, že sami nezvládneme personálně zajistit péči pro naše klienty.“ Tak zní slova inzerátu , který publikovali lidé z Domova na Jarošce v Hodoníně na svém webu. Hledají pomocníky, kteří by se uplatnili v prádelně a kuchyni, při úklidu, podávání stravy a převlékání lůžek. Zařízení má zájem o čilé důchodce, maminky na mateřské nebo studenty/ky. Vedení ústavu hledá pomocnou pracovní sílu proto, že se jeden zaměstnanec nakazil koronavirem a jeho kolegové musí dodržovat přísná pravidla, která jsou personálně vyčerpávající.

Také ostravská obecně prospěšná společnost Spirála potřebuje podporu. Zaměstnává lidi s duševní nemocí, kteří pomáhají při přípravě jídel a nápojů pro jiné organizace a firmy. V posledních měsících roku mívají její cateringové služby největší tržby, protože se koná nejvíce akcí, pro které se jídla a nápoje připravují. Jedná se  například o „Akce ve firmách, vzdělávačky, na konci roku firemní večírky, předvánoční radovánky…“ Protože se letos zmíněné události nekonají, poklesly příjmy organizace až o 75 procent. Lidé společnost podpoří, pokud si její občerstvení objednají. „Pokud byste si chtěli přece jen objednat pro svých šest milých něco dobrého na zub, nebo potěšit svůj pracovní tým – objednejte si u nás, budeme rádi “ píše se na webu Spirály.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS