Pražská Škola zotavení připravuje workshop, na kterém se od svých dlouhodobých posluchačů dozví, jakou kvalitu mají její služby. Psychiatrická nemocnice Brno nabízí služby denního stacionáře lidem s některými duševními nemocemi. Terapie pomůže například pacientům, kteří trpí neurotickými poruchami. Neziskové organizace pečující o duševní zdraví uspořádaly v září oslavné happeningy, slavily výročí třiceti let od vzniku první služby pečující o lidi s duševní nemocí v domácím prostředím. Specialisté ze zahraničí jim poslali zdravice.

 

Literární dílna Školy zotavení vytvořila další číslo časopisu Zámezí, věnuje se tématu Identita

Termín Recovery college, který se dá v češtině vyjádřit slovy Škola zotavení, označuje mezinárodně pořádaný soubor kurzů, na kterých vyučují peer lektoři a odborníci. Cílem školení je pomoci osobám s duševní nemocí najít cestu k zotavení. V Praze provozuje Recovery college Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CMHCD). Uživatelé a příznivci pražské školy se mohou 13. až 15. října zúčastnit workshopu, na kterém si vymění zkušenosti s účastníky londýnské Recovery college. Lidé z CMHCD se chtějí díky workshopu také dozvědět, jakou kvalitu mají jejich služby. Výstupy z dílny budou použity jako podklad pro nastavení metodiky používané při zakládání dalších poboček školy u nás. Workshop měl probíhat v Praze, kvůli pandemii se uskuteční on-line. Akce má svou stránku na Facebooku, kde jsou uvedeny bližší informace.

Součástí pražské Školy zotavení jsou již delší dobu také literární dílny pro lidi s psychickými potížemi. Účastníci kurzů společně vytvořili již několik čísel speciálního časopisu Zámezí, na konci září vydali dvojčíslo věnované tématu Identita. „Jak je to s identitou složité nedokládá pouze tajemný šéfredaktor Jan Jiří Novák, ale také celá pestrá redakce časopisu a s ní i vzácní hosté: například psychoterapeut Jiří Procházka, který se věnuje identitě především ve vztahu k genderu a sexualitě, nebo antropoložka Markéta Zandlová, kterou zase zajímají identity kulturní a národnostní.“ Časopis si můžete stáhnout na webu CMHCD.

 

Psychiatrická nemocnice Brno nabízí pacientům možnost zúčastnit se denního stacionáře

Denní stacionář Psychiatrické nemocnice v brněnských Černovicích nabírá nové pacienty do uzavřené terapeutické skupiny. Služba je určena pacientům z diagnostického okruhu afektivních a neurotických poruch a lehčích poruch osobnosti. Další informace o denním stacionáři jsou dostupné na webu nemocnice.

 

Jan Pfeiffer vystoupil v pořadu Události, komentáře

První služba pečující o lidi s psychiatrickým diagnózami v domácím prostředí byla v ČR založena přesně před třiceti lety. Fokus Praha a další organizace napříč Českou republikou toto výročí v září oslavovaly happeningy. Pražský Fokus obdržel řadu vzkazů a zdravic od zahraničních kolegů, kteří se ve svých zemích podíleli a podílí na obdobném typu péče o osoby s duševní nemocí. „Mezi gratulanty nechybí například Mark Ragins, americký psychiatr, který se podílel od roku 1990 na zavádění modelu "zotavení – recovery" do péče o duševní zdraví v MHE Village v Kalifornii, nebo Nigel Henderson, bývalý šéf Mental Health Europe a dlouholetý ředitel skotské organizace Penumbra,“ napsali lidé z Fokusu. Zdravice jsou vystaveny ke shlédnutí na webu organizace.

Česká televize se výročí věnovala ve svém pořadu Události, komentáře. Do studia si dramaturgové pořadu pozvali Jana Pfeiffera, významného českého odborníka v oblasti komunitní péče, který mimo jiné založil pražský Fokus. Pořad je k dispozici on-line.

Společnost FPF Care z Ústí nad Orlicí byla založena jako reakce na intenzivní poptávku po zdravotnických prostředcích, která vznikla v důsledky pandemie nemoci COVID – 19. Zaměřila se na výrobu kvalitních jednorázových roušek. Pražský Fokus si u ní objednal čtyři a půl tisíce kusů a firma mu věnovala dalších pět set zdarma. Roušky budou využívat zaměstnanci organizace.

 

Eset help hledá dobrovolníka – lektora angličtiny pro své klienty

Organizace Eset help je menší pražská nezisková organizace, která se věnuje péči o lidi s duševní nemocí. Aktuálně má malá skupina klientů sdružení zájem o výuku angličtiny. Spolek proto hledá dobrovolníka, který má zájem věnovat se lidem s duševní nemocí, umí anglicky, je empatický, citlivý a trpělivý a může dobrovolně a pravidelně vyučovat cizí jazyk po dobu jednoho školního roku. Bližší informace publikovala organizace na svém webu.

Eset help také provozuje anonymní internetovou poradnu, která pomáhá osobám s psychickými potížemi. Odborníci organizace jsou připraveni reagovat na dotazy veřejnosti, v případě potřeby doporučí další odbornou péči. Pomáhají nejen lidem s duševní nemocí, ale i jejich blízkým.

 

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS