Lidé s duševní nemocí, kteří rádi píšou prózu nebo poezii, se mohou přihlásit do literární soutěže. Organizace pracující v oblasti duševního zdraví vydaly výroční zprávy. Příběhy pěti lidí, kteří se rozhodli otevřeně mluvit o svých psychických potížích, přinesl v seriálu reportáží Radiožurnál.

 

Psychiatrická nemocnice Bohnice pořádá soutěž literární tvorby

Psychiatrická nemocnice v Bohnicích vyhlašuje šestnáctý ročník soutěže literární tvorby Kouzelný klíč. Soutěž má dvě kategorie, jedna je určena zaměstnancům psychiatrických zařízení a druhá jejich pacientům. „Stavíme pomyslný most k vzájemnému porozumění a pochopení. Přejeme si každému dát možnost poznat a pochopit nemocné, jejich vidění a chápání světa, často překvapující nevšedním prožitkem. Dosavadní zkušenost se soutěží dokazuje její smysluplnost,“ napsali pořadatelé. Zájemci o účast v soutěži mohou poslat vlastní prózu nebo poezii do 15. prosince na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Podrobné informace o soutěži zveřejnili zaměstnanci Bohnické nemocnice na svém webu.

 

Odborníci zkoumají překážky zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve veřejném sektoru

Podle článku 27 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (OZP) mají lidé s handicapem právo na práci. Jakým překážkám při naplňování tohoto práva čelí, zjišťují výzkumníci na pokyn ombudsmana. Výzkum se zaměřuje na zaměstnávání lidí s postižením především ve veřejném sektoru - na úřadech a ve veřejných organizacích. Podle předchozích zjištění se zdá, že mezi lidmi s postižením a státní správou zeje v oblasti práce značná propast. Hlavní částí výzkumu mají být dvě zářijová setkání – jedno v Praze a druhé v Brně, kde se chtějí odborníci s využitím skupinových rozhovorů (tzv. focus groups) dozvědět co nejvíce přímo od osob se zdravotním postižením. Zájemci o účast ve focus groups se musí přihlásit do 10. srpna 2020 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kam mohou posílat i případné dotazy.

 

V náhradních termínech se uskuteční kurzy Školy zotavení

V rámci pražské Školy zotavení učí lidé z Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví své klienty, jak dosáhnout vysoké kvality života i přes omezení daná psychickými potížemi. Kvůli pandemii koronaviru byly zrušeny jarní termíny jednotlivých kurzů v rámci Školy, lidé z pořadatelské organizace je z důvodu zlepšení situace znovu vypsali na léto a podzim. Nejbližší kurz proběhne 20. srpna, jeho návštěvníci se dozví, jak nejlépe komunikovat s lékařem, například o medikaci. Informace o dalších kurzech naleznou zájemci na webu Centra.

 

Organizace informovaly o svých projektech ve výroční zprávách

Vedení spolku Ledovec vydalo v půlce července výroční zprávu, ve které je shrnuto vše podstatné, co organizaci v minulém roce potkalo. Úvod dokumentu shrnuje hodnoty, principy, či vize, kterými se spolek řídí. Zpráva obsahuje informace o vykonané práci v jeho jednotlivých zařízeních spolu se statistikami o počtech intervencí a počtech klientů. Následně se čtenáři seznámí s projekty, kterých se lidé ze spolku účastnili, a dozví se, jaké akce uspořádali pro veřejnost. Závěr dokumentu tvoří rozpočet za uplynulý rok.

Podobnou výroční zprávu vydal východočeský spolek Péče o duševní zdraví. V úvodním slově uvedl ředitel Petr Hejzlar: „Rok 2019 byl v naší organizaci na množství pracovního stresu zatím nejbohatší, jaký pamatuji.“ Všechna námaha a zátěž zaměstnanců však byly podle něj odměněny úspěchem. Zpráva popisuje také organizační strukturu a charakterizuje organizaci. Zajímavou součástí jsou krátké příběhy klientů a shrnutí aktualit v jednotlivých střediscích spolku. Několik stránek obsahuje statistiku služeb a informace o hospodaření spolku.

 

Fokus Praha připravuje arteterapeutický seminář

Na jaro připravovali lidé z organizace Fokus Praha zahájení dvouletého kurzu arteterapie. Kvůli koronaviru se ovšem od března nemohla skupina účastníků scházet, organizátoři proto přesunuli začátek setkávání na letošní září. Kurzy se budou konat pravidelně každou středu od desíti hodin dopoledne. Podmínkou účasti je pravidelná docházka po celou dobu setkávání. Program je určen lidem s duševním onemocněním, kteří chtějí využít k sebepoznání a osobnímu rozvoji psychoterapeutickou skupinu. Arteterapeutický program může pomoci v mnoha oblastech. Účastníci zažijí uvolnění a spolupráci v bezpečném prostoru, získají nový nadhled nad každodenními starostmi, uvědomí si, kdy jednají ve svůj neprospěch, a dostanou prostor pro zkoušení a chyby.

 

Radiožurnál připravil sérii reportáží o duševních nemocech 

Příběhy pěti lidí, kteří se rozhodli otevřeně promluvit o své psychické nemoci, přinesl Radiožurnál v seriálu reportáží. Pořad nazvaný ‚Když mozek neposlouchá‘ se zabývá například otázkou jak se žije s úzkostmi a depresemi, s anorexií nebo třeba se závislostí na internetu?‘ Zájemci o podcasty pořadu je naleznou na webových stránkách Radiožurnálu.

 

Péče o duševní zdraví otevře nové centrum duševního zdraví

Spolek Péče o duševní zdraví uspěl v žádosti o dotaci od Ministerstva zdravotnictví na provoz nového Centra duševního zdraví v Chrudimi. Prostory, ve kterých má centrum sídlit, byly ale zastaralé a hygienicky nevyhovující pro poskytování zdravotní části služby CDZ. Díky dotaci několika institucí a firem mohl spolek chrudimské sídlo zrekonstruovat. Aktuálně se v něm intenzivně pracuje na stavebních úpravách, staví se například protipožární dveře nebo se pokládá nová podlahová krytina.

Zaměstnanci středisek spolku Péče o duševní zdraví se na přelomu června a července potkali, aby se dozvěděli podrobnosti o metodě Otevřeného dialogu od svých kolegů, kteří absolvovali roční výcvik metody pod vedením lektora Marka Stevena Hopfenbecka. O otevřenému dialogu lidé z Péče o duševní zdraví uvedli: „Základní myšlenkou OD je práce v týmu a s celým sociálním systémem klienta. Podstatou je, že všechny hlasy je třeba nechat zaznít ve vzájemném dialogu. Pracovník neinterpretuje, nehledá řešení, nýbrž vytváří prostor pro klienta a jeho okolí, aby mohlo zaznít vše potřebné a společně našli cestu.“

 

Organizace pečující o lidi, které bolí duše, připravují několik výletů pro své klienty

Spolek Iskérka z Rožnova pod Radhoštěm se snaží zajistit lidem s duševním onemocněním kvalitní náplň volného času. Na srpen jim nabízí několik zajímavých výletů, například opékání špekáčků u Koliby na Pasekách, prohlídku zajímavých památek v okolí Velkých Karlovic nebo procházku k Jurkovičově rozhledně. Soutěžní typy se mohou zúčastnit turnaje v minikroketu. Zájemci naleznou bližší informace na webu sdružení.

Také pražský Baobab se stará, aby lidé s duševní nemocí žili aktivním životem. Nabízí jim například sportovní a zábavné programy, několik svépomocných skupin nebo kurz zdravého vaření. Připravuje několik náročných i nenáročných výletů. Zájemci mohou absolvovat náročnou trasu na Pohradickou horu, navštívit Chomutov, nebo si vyjít po Praze - z Vinohrad přes Bohdalec až na Pankrác. O dalších zajímavých projektech se mohou dozvědět na webu organizace.

 

Blízcí lidí s duševní nemocí získají podporu

Pražská organizace Green doors, zaměřená na péči o duševní zdraví, má spoustu rozmanitých aktivit. Jednou z nich je připravovaná podpůrná skupina pro lidi, kteří pečují o své blízké trpící duševní nemocí. Celkově se uskuteční pět setkání, termín prvního určili pořadatelé na 20. srpna, další se budou konat jednou měsíčně vždy ve čtvrtek. Skupinu povede supervizor Michal Hartman, který pracuje také jako terapeut v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Účastníci získají emoční podporu i bezpečný a laskavý prostor pro vzájemné sdílení. Supervizor pomůže reflektovat jejich zkušenosti a nacházet nová řešení problematických situací. Více informací naleznou zájemci na webu Green doors.

 

Jak mohou lidé s psychotickým onemocněním zabránit dalšímu návratu psychózy?

V Kroměřížské psychiatrické nemocnici se bude konat takzvaná Preduka. Jedná se o jednodenní preventivně – edukační program pro lidi s duševní nemocí a jejich blízké zaměřený na prevenci relapsu (tedy návratu) psychózy. „Léčíte se s psychózou? Potřebujete Vy a Vaši blízcí informace o této nemoci? Zajímají Vás žádoucí i nežádoucí účinky léků, které užíváte? Přejete si vědět, proč a jak psychózy vznikají? Ptáte se, jak můžete sami ovlivnit průběh onemocnění? Pak je PREDUKA určena právě Vám,“ zvou organizátoři. Termín nejbližší Preduky je určen na čtvrtek 3. září, více informací viz web Kroměřížské nemocnice.

 

Spolek Spirála usiluje o zefektivnění provozu

Na konci června byla zavřena ostravská Kafárna - kavárna, ve které v rámci pracovní terapie pracovali lidé trpící duševní nemocí. Na stejné adrese sídlily sociálně terapeutické dílny spolku Spirála, které se od začátku července přesunuly na novou adresu blíž ostatním pracovištím Spirály. „Jsme nově v prostorách, kde sídlí také oblast zaměstnávání - catering, úklidy, šicí dílna. Těšíme se na novou spolupráci a vnímáme, že našim uživatelům sociální služby budeme moci nabídnout ještě širší možnosti v nácvicích pracovních dovedností,“ uvedla vedoucí dílen Helena Křemenová. Hlavním smyslem těchto pracovišť zůstává dlouhodobá a pravidelná podpora lidí s duševním onemocněním, kteří se vlivem své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou vlastními silami řešit, a v důsledku toho jsou znevýhodněni na otevřeném i chráněném trhu práce.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS