Díky Burze Filantropie a Místním akčním skupinám si nezisková organizace Péče o duševní zdraví (PDZ) pořídila tři auta, ve kterých budou sociální pracovníci jezdit za klienty. Nová auta potěšila zaměstnance z poboček v Ústí nad Orlicí, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou. Péči o duševní zdraví se daří i v jiných projektech, díky sponzorům provádí rekonstrukci svého sídla v Chrudimi, ve kterém vznikne nové Centrum duševního zdraví.

V rámci východočeské Burzy Filantropie neziskové organizace prezentovaly své projekty a ucházely se o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. Jednotlivá kola burzy se konala na několika místech Pardubického kraje, sponzoři i neziskové organizace si tedy mohli vybrat oblast, ke které mají nejbližší vztah. Právě díky získaným financím na Burze Filantropie v Hlinsku 2020 a dalším donátorům mohla nyní PDZ začít rekonstruovat prostory svého střediska v Chrudimi, kde na podzim vznikne Centrum duševního zdraví. V roce 2019 v Ústí nad Orlicí získala na Burze sponzorské dary k nákupu automobilu pro ústecké středisko PDZ a nyní v červnu tento automobil pokřtila a spustila do provozu. Další dva automobily organizace získala v letošním roce díky spolupráci a projektům Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska a Místní akční skupiny sdružení Splav.

Spolek poskytuje služby především v terénu, jeho pracovníci tráví s lidmi s duševní nemocí až sedmdesát procent času v prostředí, které je klientům blízké. Pracovní den tak tráví sociální pracovníci jízdami za lidmi, kteří ztratili kvůli duševní nemoci práci, rozpadly se jim vztahy, přišli o peníze, rodinné zázemí či domov anebo nemohou trávit volný čas tak, jak by chtěli. Zaměstnanci pomáhají lidem trpícím duševní nemocí řešit sociální potíže, radí jim, jak zvládat projevy nemoci v běžném životě a podporují je na cestě k zotavení z nemoci.

Zaměstnancům auta ušetří čas, který by jinak museli trávit jízdou hromadnou dopravou. Doufají, že díky novým automobilům pomůžou většímu množství klientů než dosud. „Protože jsme terénní služba, auto je u nás využíváno nepřetržitě a je opravdu potřebné. Ústecký okres je navíc rozlehlý a k některým klientům na odlehlejších vesnicích se lze hromadnou dopravou jen obtížně dostat. Auto nám tedy na cestách za klienty ušetří mnoho času,” komentuje přínos automobilu vedoucí střediska v Ústí nad Orlicí Dušan Lacko.

 Péče o duševní zdraví realizuje ve Východních Čechách i různé akce

PDZ už třicet let pořádá psychoterapeutický seminář, 18. září má proběhnout jeho sedmaosmdesáté pokračování. „Pardubické semináře vznikly původně z potřeby šířit povědomí o různých psychoterapeutických směrech a školách a přivést do Pardubic inspirující hosty, kteří psychoterapii aktivně praktikují. Avšak jak šel čas, začala se pomalu vyčerpávat úzce psychoterapeutická témata, která bychom Vám rádi představili.“ Pořadatelé proto semináře tématicky rozšíří na oblast duševního zdraví v širším slova smyslu.

Hostem podzimního semináře bude doktor Petr Winkler, vedoucí výzkumného programu Sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví. Jeho přednáška bude zaměřena na aktuální dění v péči o duševní zdraví v České republice, ekonomické aspekty péče a problematiku stigmatizace.

To není jediná akce, na kterou PDZ zve. Od 8. července mohou zájemci navštěvovat skupinu Slyšení hlasů, která se koná každou středu v prostorách Královéhradecké diecéze. „Skupina nabízí bezpečné prostředí pro sdílení, předávání zkušeností, vzájemnou podporu a inspiraci pro hledání způsobů jak hlasy, neobvyklé myšlenky a jiné zkušenosti zvládat,“ zvou organizátoři.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS