Fokus Praha připravuje měsíční psychoterapeutický stacionář. Fokus Vysočina se snaží vést své klienty ke sportu, Baobab ke zdravému vaření. Bona se svým pacientům s duševní nemocí snaží zajistit kola z druhé ruky.

Organizace Péče o duševní zdraví poprosí sponzory o finanční prostředky na zrekonstruování pracovních prostor

Organizace Péče o duševní zdraví by ráda letos na podzim otevřela v Chrudimi nové Centrum duševního zdraví, kde dosud má středisko. Pracovníci střediska se starají o klienty s duševní nemocí podle nejmodernějších přístupů, mají ale jeden problém. Prostory, ve kterých pracují, jsou zastaralé a hygienicky nevyhovující. Nemohou tam poskytovat zdravotní služby. Spolek se proto snaží získat finanční prostředky na provedení stavebních úprav (například chtějí zabudovat protipožární dveře nebo novou podlahovou krytinu)  a nákup vybavení s cílem zařídit bezpečnější prostředí pro práci zaměstnanců.

Péče o duševní zdraví nedisponuje finančními prostředky na provedení rekonstrukce. Peněžní zdroje, kterými organizace financuje své aktivity, nelze použít na stavební úpravy. Lidé ze sdružení proto chtějí využít příležitost, kterou nabízí Burza Filantropie. V jejím rámci budou  neziskové organizace prezentovat svůj projekt a ucházet se o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. Burzy se budou konat na několika místech Pardubického kraje, sponzoři i neziskové organizace si tedy mohou vybrat oblast, ke které mají nejbližší vztah.

 

Fokus Praha nabízí čtyřdenní podpůrný psychoterapeutický program, který poskytne prostor k nadechnutí, ohlédnutí zpět i k výhledu do budoucna

Jeden měsíc bude trvat psychoterapeutický seminář, který připravuje pražský Fokus pro ty, kteří se potřebují zastavit, zorientovat se ve svém životě a načerpat síly po náročném období. Program není určen pro osoby se závažným duševním onemocněním, kontraindikací jsou také různé typy závislostí. Předpokladem pro plnohodnotnou účast ve skupině je zájem o práci na sobě, ochota sdílet a naslouchat a taktéž schopnost dodržet časové nároky stacionáře.

Na obsahu semináře se podílí tým psychoterapeutů Fokusu. Hlavní náplní stacionáře je skupinová psychoterapie – verbální psychoterapie, expresivní psychoterapie (arteterapie, muzikoterapie), edukace a nácvik relaxace. Zájemci o kurz se mohou hlásit na telefonním čísle 777 800 387, případně na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vybraní pracovníci organizace Fokus Vysočina zajistí klientům sportovní aktivity

Jednotlivá střediska sdružení Fokus Vysočina mají mezi svými pracovníky nadšené sportovce.  Podařilo se zformovat tým sporťáků, jehož cílem je postarat se o dostatek příležitostí ke sportu, a obecně k pohybu, pro klienty Fokusu trpící duševní nemocí. Členové týmu budou iniciovat společná sportovně zaměřená setkání, lidem s psychickými potížemi chtějí také dodávat odvahu, aby se nebáli a začali sportovat, i se svými přáteli a lidmi ze své vlastní komunity.

 

Sdružení Bona shání kola pro své klienty

Aby pražská organizace Bona zlepšila mobilitu svých klientů a posílila jejich soběstačnost, shání pro ně kola z druhé ruky. Chráněná bydlení jsou vzdálena od přirozených center jednotlivých čtvrtí a lidi trpící duševní nemocí tak mají všude daleko. Organizace může opravit i lehce poškozená kola. „Takže pokud máte doma starý bicykl, co už nepoužíváte, napište nám na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo volejte 739 320 511.“ Kola budou využívat také klienti, kteří se v červnu zúčastní cyklo -rehabilitačního pobytu na Pálavě, což je tréninkový pobyt, jehož obsahem je nácvik činností spojených s cestováním, pobytem v přírodě, společným vařením apod.

 

V Praze se koná výstava výtvarníků s duševním onemocněním

Od 12. června se bude v prostorách úřadu městské části Prahy 8 konat výstava s názvem Duše jako múza. Vystavovat budou umělci se zkušeností s duševními nemocemi a jejich přátelé, návštěvníci uvidí koláže, malby a grafiky. Výstava bude doplněna o expozici Neškatulkujeme pocházející z dílny výtvarníka Petra Lukáše Racka, který podporoval Fokus už v dobách jeho vzniku. Kulturní akce potrvá do 3. září. Na její přípravě se podílí městská část Prahy 8, Fokus Praha a Skupina F, což je sdružení výtvarných umělců trpících psychickými potížemi.

 

Baobab naučí klienty zdravě vařit

Každou středu od června do listopadu se bude v pražském Ateliéru Baobab konat kurz zdravého vaření. Zájemci se naučí vařit jednoduchá a zároveň zdravá jídla, zdravě se nají a získají informace o kvalitních výživných potravinách. Doma potom využijí recepty, které na seminářích získají. Jednoho setkání se budou moci zúčastnit maximálně čtyři lidé, zaplatí za něj padesát korun. Zájemci se mohou přihlásit na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Večerní akce organizace Green doors se bude zabývat psychoterapií

Lidé ze sdružení Green doors, která se zabývá péčí o lidi s psychickými potížemi, se budou spolu se dvěma psychoterapeuty snažit rozvířit debatu o tom, jaké možnosti nabízí psychoterapie. Stále o ní ve společnosti panují stereotypy, například ten, že na ni chodí jen blázni nebo slaboši…  K tématu budou mluvit odborníci, kteří budou sdílet svůj profesní pohled na věc a zkušenosti z praxe, diskuze k tématu bude jistě pestrá. Akce se bude konat 22. června od sedmi hodin v pražském Prostoru 39.

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS