Organizace Fokus Praha získala od radnice městské části Praha 7 byt v ulici U Studánky, který následně díky finančnímu příspěvku společnosti Damaris a jejího Nadačního fondu Agora 7 zrekonstruovala. Od letošního února je bydlení k dispozici klientům Fokusu, kteří trpí duševní nemocí a díky bytu si osvojí dovednosti potřebné pro péči o vlastní domácnost.

V praxi se na nás obracejí lidé, kteří selhávají v samostatném bydlení a neví, jak si pomoci, nebo jsou například dlouhodobě v léčebně či u svých rodičů, a potřebují se osamostatnit. Většinou nás lidé kontaktují přímo z nemocnic nebo přes své terénní pracovníky. Dáme si s nimi schůzku, kde se snažíme zjistit důvody, proč chtějí jít do chráněného bydlení. Důležité pro nás je, abychom očekávání těchto lidí a jejich potřeby byli schopni alespoň teoreticky zajistit. Pokud tomu tak není, snažíme se lidem pomoci jinak – třeba hledáním podnájmu, podáním žádosti o sociální byt či nalezením jiného řešení,“ uvedla Eva Kudrnová, vedoucí komunitního týmu Karlín Fokusu Praha.

Fokus Praha nyní nabízí služby chráněného bydlení v desíti bytech v Praze a v jedenácti ve Středočeském kraji. Zájem o ně je veliký, přestože služba nenahrazuje levné bydlení a je časově omezena maximálně na tři roky. V roce 2019 odešlo z chráněných bytů v Praze celkem devět klientů, z toho čtyři do svých vlastních bytů.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS