Hradec Králové navštívil na konci února odborník na moderní psychiatrii Padraig O´Beirne z Irska. Lidem z organizace Péče o duševní zdraví přinesl mnoho inspirace a motivace.

O´Beirne pracuje jako oblastní ředitel ošetřovatelství v Irském Cavan Monaghan Mental Health Services. Těm, kteří se s ním setkali, předal informace o fungování psychiatrické péče v Irsku. Poutavě vyprávěl o tom, jak se mu a jeho kolegům podařilo transformovat psychiatrickou léčebnu s osmi sty lůžky do systému založeného především na terénní péči, kterou mají ve svých rukách multidisciplinární týmy. Osm set lůžek zaniklo a zůstalo pouhých čtyřicet.

Nemocniční postele pro pacienty s duševní nemocí jsou v Irsku provozovány především v rámci všeobecných nemocnic, ve kterých se nepoužívají omezovací prostředky a neexistuje v nich žádná izolace. Psychiatři jsou součástí multidisciplinárních týmů. 

Návštěva Irů pro nás byla nejen z hlediska reformy a fungování multidisciplinárních týmů nesmírně inspirativní! Pravděpodobně před sebou máme ještě dlouhou cestu, ale KDO jiný, než MY, KDY jindy, než TEĎ!“, uvedli lidé z organizace Péče o duševní zdraví.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS