Jako lidé se zkušeností s duševním onemocněním a současně se zkušeností se současným modelem  péče o duševní zdraví chceme vyjádřit podporu probíhající reformě péče o duševní zdraví,“ napsali lidé z několika organizací, které sdružují osoby potýkající se s psychickými poruchami. 

Členové podobně zaměřených neziskovek společně vydali tiskové prohlášení. Stojí v něm, že probíhající reforma je nezbytná pro zlepšení zdravotnické i sociální péče v oblasti psychiatrie. Transformace může vést k vybudování systému, který bude komplexně zajišťovat všechno, co lidé s duševní nemocí potřebují. Lidé stojící za společným prohlášením uvedli, že je důležitá prevence i destigmatizace.

Autoři stanoviska se jakožto peer pracovníci nebo dobrovolníci neziskových organizací sami podílejí na transformaci psychiatrické péče. Uvádějí, že je veřejné instituce dosud adekvátně zahrnují do rozhodovacích procesů na všech úrovních, a žádají, aby se mohli na reformě psychiatrické péče podílet i nadále. Účast na rozhodování chápou jako pojistku naplňování svých potřeb.

Chápeme reformu péče o duševní zdraví jako unikátní příležitost pro změnu celého systému. Vidíme i některá úskalí a rizika, ale jsme přesvědčeni, že základní směřování reformy je v našem nejvyšším zájmu,“ uvedli členové autorského týmu. 

Na prohlášení se podíleli lidé z několika organizací, například Michal Balabán z celorepublikového spolku osob s duševní nemocí Kolumbus. Mezi autory byli také Dana Chrtková ze spolku Dialogos, který má sídlo ve středočeských Klecanech, Tomáš Sedláček z jihomoravského sdružení O nás s námi, a další.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS