23. října se v Ústí nad Orlicí konala charitativní akce nazvaná Burza Filantropie. Neziskové organizace z města a okolí si připravily prezentace o projektech, na které chtěly získat dotaci, a zástupci místních firem se rozhodovali, zda je podpoří. Dotaci získalo několik organizací, také neziskovka Péče o duševní zdraví (PDZ).

Burza se letos, stejně jako v minulých letech, odehrála na několika místech Pardubického kraje, nejen v Ústí nad Orlicí. „Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy,“ napsali o svém projektu lidé z pořádající organizace Koalice nevládek Pardubicka. V rámci burzy se neziskové organizace ucházely o podporu nejen ze strany podnikatelů a firem, ale i od subjektů veřejné správy, například od radnic měst.

Na dotaci v celkové výši padesáti tisíc korun přispěly Péči o duševní zdraví čtyři firmy, konkrétně KONZUM, SOLEA, IVECO bus a OEZ. Svůj podíl přidala také radnice města Ústí nad Orlicí. Organizace si ze získaných prostředků koupí automobil, který budou její zaměstnanci využívat při terénní péči o klienty s vážným duševním onemocněním.

Protože se burzy konají v několika oblastech Pardubického kraje a navíc i v jiných krajích, mohou si donátoři i neziskové organizace vybrat burzu v oblasti, ke které mají nejbližší vztah. PDZ si zvolila burzu v Ústí nad Orlicí, protože především v jeho okolí bude nový automobil využívat.

V rámci letošní burzy v Ústí nad Orlicí přispěli donoři na všechny projekty rekordních šest set padesát tisíc korun. Tato burza byla rekordní také počtem zúčastněných donátorů a prezentovaných projektů. V letošních burzách se ve všech regionech díky donátorům podařilo podpořit více než čtyřicet projektových záměrů neziskových organizací v celkové výši větší než milion šest set tisíc korun.

Burzu filantropie pořádá Pardubický kraj společně s Koalicí nevládek Pardubicka od roku 2012. Za celou dobu svého působení v Pardubickém kraji bylo podpořeno 318 prospěšných projektů částkou 10 816 640 korun,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS