Obecně prospěšná společnost Spirála získala od firmy Accace mimořádný finanční dar ve výši padesáti tisíc korun. Peníze chce nezisková organizace využít v rámci kampaně zaměřené na konkrétní pomoc lidem s psychickou poruchou. Snaží se jim pomoci uskutečnit životní sny - zejména takové, z jejichž naplnění budou mít radost delší dobu.

Firma Accace se zabývá komplexními poradenskými službami a také BPO, což je zkratka označující koncept využívání služeb externích dodavatelů za účelem celkového zvýšení flexibility společnosti a následně i jejích zisků. Z lokální účetní firmy s 34 zaměstnanci vyrostla ve společnost zaměstnávající více než 600 profesionálů, která má přes dva tisíce klientů po celém světě.

Cílem zaměstnanců společnosti nejsou jen finanční zisky, chtějí také zanechat pozitivní stopy v okolním světě. Snaží se podporovat potřebné a pomoci s ochranou přírody - proto sponzorují projekty ze sociální sféry, z oblasti zdravotnictví, vzdělávání, ochrany životního prostředí i lidských práv.

Spirála provozuje portál Dobromila, který propojuje neziskové organizace s těmi, kteří je chtějí podpořit. Accace díky Dobromile navázalo spolupráci se sítí dobročinných second handů Moment Charity shop, která finančně podporuje další neziskové organizace. Fungování charitativních obchůdků je postaveno na principu dárcovství a prodeje použitého oblečení a dalších věcí, které již dárci nepotřebují. Accace se s Momentem přes Dobromilu domluvilo na umístění sběrného koše na nošené oblečení v sídle společnosti v Ostravě.

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS