V sobotu 31. srpna se ve Skutči konal festival Na Pohodu, který pořádal Domov na hradě Rychmburk zaměřený na péči o lidi s duševní nemocí. Akci připravili společně s Římskokatolickou farností Skuteč a místní pobočkou Junáka. Pro návštěvníky byl připraven různorodý program, mohli společně malovat, žonglovat, kouzlit, tančit nebo se zúčastnit sportovních her. Název akce se zcela ztotožňoval s přítomnou atmosférou.

Festival se konal v sídle organizace Domov na hradě Rychmburk a v zahradách farnosti Skuteč. V sídle Domova prodávali jeho klienti vlastnoručně vyrobené předměty. Velice příjemné bylo Kavárenské okénko, kde se ke kávě podávaly dortíky upečené klientkami Domova. V zahradách farnosti připravili členové Junáka sportovní hry pro děti i dospělé. O zábavu se postaral také soubor Cirkus Paciento, který přijel z Plzně. Cirkusové vystoupení připravil a později i sehrál s pracovníky a klienty Domova na hradě Rychmburk. Diváci cirkus ocenili bouřlivým potleskem.

V průběhu festivalu si mohli návštěvníci poslechnout besedu „Každý jsme někdy na prášky“. Besedy se účastnila Conny Ariëns, zakladatelka komunitního centra Eagle Shelter v holandském městě Dongen. Podělila se o svou zkušenost s vytvořením otevřeného místa, kde nejsou limity, kdo může přijít – jsou otevření lidem v těžkém stavu i lidem, co jsou pouze osamělí. Kdo přijde, jen se představí jménem a je hostem. Aktivity vznikají podle lidí, kteří tam zrovna jsou a co umí. Každý postupně zjišťuje, co potřebuje a co chce. Návštěvníci mohou být těmi, kdo se něco učí i učiteli. Pracovníci Domova na hradě Rychmburk navštívili toto komunitní centrum v rámci stáže. Stalo se velkou inspirací pro nově vznikající centrum denních aktivit, které chtějí ve Skutči na podzim otevřít.

Jakub Vávra, ředitel Domova na hradě Rychmburk, k organizaci akce uvedl: „Byli tu jako jeden tým, klienti i pracovníci si rozdělili, s čím kdo pomůže. Ať už to byly přípravy, prodej občerstvení nebo vystoupení ve varieté, společně jsme si to užili a s námi i návštěvníci akce.“ Akce se konala jako součást projektu „Podpora komunitní služby“ a byla hrazena Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu zaměstnanost.

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS