Neziskové organizaci Fokus Tábor, která se zabývá péčí o lidi s duševní nemocí, bude v druhé půli letošního roku chybět na provoz jeden a půl milionu korun, což představuje třiadvacet procent rozpočtu. Nebude již nadále schopna zajišťovat péči o své klienty v takové míře jako doposud. Od 1. července proto zmenšila pracovní úvazky svých zaměstnanců v průměru o dvacet procent. Důvodem bylo riziko, že bude muset letos na podzim zrušit služby, které poskytuje.

Organizace nezískala takové dotace z rozpočtu státu a Jihočeského kraje, které by zajistily udržení, případně rozvoj poskytovaných služeb. Hejtmanství Jihočeského kraje nedodrželo slib a věnovalo organizaci méně peněz, než kolik původně naplánovalo. Kromě toho získal Fokus Tábor o jeden milion korun méně než loni.

Média před časem přinesla informaci o tom, že Ministerstvo financí zvýší finanční prostředky určené sociálním službám. Ani to táborskému Fokusu ale nepomůže. Organizace totiž může touto cestou získat odhadem pouze 700 - 750 tisíc korun, což na pokrytí nákladů v letošním roce stačit nebude. I přes provedené personální omezení, které do konce roku sníží mzdové náklady o cca 500 tisíc Kč, bude organizaci nadále chybět minimálně 200 až 250 tisíc korun.

Zmenšení pracovních úvazků zaměstnancům bude bohužel mít negativní vliv na dostupnost péče poskytované lidem s duševním onemocněním. A to v době, kdy je tato péče zásadní. V souvislosti s reformou psychiatrické péče totiž dojde k redukci lůžek ve velkých psychiatrických nemocnicích, do desíti let se počet lůžek má omezit až o dvě třetiny. Navíc je bez péče neziskových organizací ohrožen úspěšný návrat do společnosti těch nemocných, kteří jsou dlouhodobě hospitalizovaní v psychiatrických nemocnicích.

Komunitní péče se potýká s problémy, přestože z vyjádření politiků vyplývá, že rozvoj komunitních služeb pro lidi s duševním onemocněním je pro ně jednoznačnou prioritou.

Organizace Fokus Tábor působí na území bývalých okresů Tábor a Jindřichův Hradec. Na tomto území je jediným poskytovatelem sociálních služeb pro lidi, kteří se potýkají s duševním onemocněním. Ročně služeb organizace využije přes tři sta osob (cca 200 na Táborsku a 100 na Jindřichohradecku).


Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS