Spolek Provas Hlinsko pravidelně pořádá benefiční ples, jehož výtěžek věnuje dobročinným organizacím, které působí v Hlinsku a okolí. Jeho organizátoři letos již pošesté obdarovali sdružení Fokus Vysočina zaměřené na péči o lidi s duševní nemocí. Věnovali mu částku 25 tisíc korun.

Součástí střediska organizace Fokus Vysočina je tréninková kuchyňka, jež bude ze získaných peněz dovybavena. Klienti pak budou mít lepší podmínky při kurzech vaření a pečení. Terénní tým také dostane nové jízdní kolo, se kterým budou zaměstnanci organizace vyrážet za klienty ve městě a okolí.

Ples organizace Provas Hlinsko je důležitou událostí místní komunity v Hlinsku, organizátoři ho označují za nejprestižnější ples ve městě. Podporují ho zástupci města i místní podnikatelé a živnostníci. Výtěžek letošního plesu dosahoval tří set tisíc korun, a pořadatelé ho rozdělili mezi osmnáct dobročinných organizací.

Velký dík všem, kteří Benefiční ples podpořili a zejména pak pořadatelům. Ceníme si jejich každoroční podpory. Velmi oceňujeme jejich energii a ochotu trávit volný čas nezištnou prací, která je opravdu velmi prospěšná,“ uvedla vedoucí střediska Fokus Vysočina Jana Horynová.

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS