Organizace Fokus Písek začala od 1. července provozovat první jihočeské Centrum duševního zdraví (CDZ) ve Strakonicích. Stalo se tak v rámci spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví. Nové centrum  poskytuje komplexní zdravotní i sociální služby lidem s duševním onemocněním ze Strakonicka a Prachaticka. Jeho služby mohou využít například lidé, kteří se potýkají s psychózou. Pomoc a podporu CDZ poskytuje také těm, u kterých je psychická porucha teprve na počátku, pracovníci centra se snaží o včasnou diagnostiku a intervenci.

V rámci CDZ Strakonice pracuje multidisciplinární tým složený z psychiatrů, psychologů, všeobecných sester, sester pro péči v psychiatrii, sociálních pracovníků, pracovního konzultanta a peer konzultanta, kteří poskytují péči převážně v přirozeném prostředí klienta, to znamená v prostředí, kde se cítí dobře. Dojíždějí za ním například domů. Cílem je, aby neztratil kontakt se svou komunitou.

Péči o klienty s duševním onemocněním se v regionu věnujeme již dlouhou dobu a máme bohaté zkušenosti. Otevření nového typu služeb je pro nás velký úspěch, ke kterému jsme již několik let směřovali. Veškeré naše služby poskytujeme v souladu se strategiemi reformy psychiatrické péče,“ uvedla sociální pracovnice a ředitelka nového CDZ Strakonice Mgr. Veronika Švarcová.

Vznik a rozvoj Center duševního zdraví je nejvýraznější novinkou v rámci reformy psychiatrické péče. První pilotní projekty takových center byly spuštěny v září 2018, do budoucna se plánuje vytvoření zhruba sta center, které budou rovnoměrně rozmístěny po celé republice.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS