Týdny pro duševní zdraví se budou konat po celé republice od 10. září do 10. října. Jedná se o kampaň pořádanou každým rokem, která přibližuje široké veřejnosti téma duševního zdraví a přispívá k větší toleranci společnosti vůči lidem s psychiatrickou diagnózou. Na této multižánrové osvětové kampani se pokaždé podílí velké množství neziskových organizací, které se starají o lidi trpící psychickou poruchou. V letošním roce se bude konat již třicátý ročník.

Stejně jako v předešlých ročnících se i letos mohou návštěvníci těšit na rozmanitý program v podobě koncertů, happeningů, výstav, divadelních a filmových představení, workshopů, dnů otevřených dveří, kulatých stolů, besed a diskusních fór o nejrůznějších aspektech duševního zdraví. Kampaň skončí 10. října, tento den je oslavován jako Světový den duševního zdraví.

Cílem Týdnů pro duševní zdraví je přiblížit veřejnosti témata spojená s duševním zdravím, seznámit návštěvníky se zkušenostmi lidí s psychiatrickou diagnózou, nastínit možné způsoby prevence psychických poruch a představit aktivity organizací působících v této oblasti. Pořadatelé se snaží, aby se o tématech souvisejících s duševním zdravím hovořilo v médiích, aby o nich lidé hovořili mezi sebou. Tak, aby tyto problémy nebyly na okraji veřejného zájmu, tabuizovány a zatíženy mnoha mylnými představami a předsudky.

Zakladatelem kampaně byla před třiceti lety organizace Fokus v Praze, postupně se přidávaly další organizace v regionech po celé republice. V roce 2018 Fokus uzavřel partnerství s Národním ústavem duševního zdraví a nyní pod společnou záštitou šíří hlavní myšlenky Týdnů pro duševní zdraví dál.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS