Organizace Zahrada 2000, která ve svých sociálních podnicích zaměstnává lidi s duševní nemocí, začala vyrábět tužky. Zákazník si sám zvolí, jaký na nich chce mít nápis. Mohou být využity buď jako propagační předmět nebo jako sortiment pro prodej na recepcích, v informačních centrech atd.

Tužka je dlouhá 16 centimetrů, široká 0,8 – 1,2 centimetrů a její náplň je propisovací. Zákazníci si mohou vybrat z řady osvědčených fontů. Zahrada na základě dohody připraví návrh tužek k odsouhlasení. Minimální počet objednaných kusů je sto.

Zahrada 2000 je nestátní neziskovou organizací, která usiluje o finanční nezávislost na dotačních zdrojích. Proto provozuje tzv. ‚sociální podniky‘ - několik ekonomicky oddělených provozů. Zisk investuje zpět do rozvoje sociálního podnikání a na dofinancování sociálně – terapeutických služeb, které poskytuje lidem s duševní poruchou.

Ve výrobních provozech Zahrady nacházejí zaměstnání bývalí klienti Zahrady a další osoby se zdravotním postižením, pro které je jinak velmi komplikované najít pracovní uplatnění.  Organizace zaměstnává celkem 39 lidí. Nákupem jejich výrobků si mohou firmy splnit tzv."náhradní plnění" podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS