Středisko organizace Péče o duševní zdraví v Rychnově nad Kněžnou otevřelo arteterapeutickou skupinu. Pomocí této terapeutické služby získali lidé s duševní nemocí prostor, kde se mohou kreativně vyjádřit, což zlepšuje jejich psychickou kondici. Díky skupině mohou bezstarostně vyjádřit své pocity, odreagovat se a setkat se s lidmi s podobnou životní zkušeností.


Takzvaná Arte skupina se otevřela zájemcům začátkem března. Společné tvoření se koná jednou za čtrnáct dní na adrese Panská 1492 v Rychnově nad Kněžnou. O setkávání jeví klienti organizace velký zájem, na skupinu průměrně dochází šest návštěvníků. Během letošního roku se uskuteční sedmnáct setkání, během letních prázdnin se skupina neschází. Na konci roku projde celý projekt  evaluací a rozhodne se, zda bude pokračovat i v roce 2020.

Arteterapie je obor, který využívá výtvarné umění pro práci s lidskou psychikou. Lze říci, že se jedná o léčbu uměním. „S nápadem vytvořit arteterapeutickou skupinu jako sociálně rehabilitační aktivitu  v rychnovském středisku Péče o duševní zdraví jsem přišla díky mým pozitivním zkušenostem s arteterapií získaným již během studií. Viděla jsem, že vyjádření pocitů a myšlenek pomocí malby či jiné tvorby je pro lidi přínosné. Malbou otevřeli svůj vnitřní svět a komunikovali ho navenek, a to jim pomáhalo na cestě k zotavení z nemoci. Doufám, že stejný účinek bude mít naše nově otevřená Arte skupina i pro naše klienty,“ objasňuje vznik skupiny sociální pracovnice Veronika Řepková.

Sociální pracovníci Péče o duševní zdraví se snaží vytvářet aktivity, které by mohly pomoci  klientům s psychickou poruchou na cestě k zotavení, tedy ke spokojenému a smysluplnému životu i přes omezení způsobená nemocí. V Rychnově pomáhají lidem k zotavení z vážných duševních potíží již 10 let.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS