Aktuality

Sociální podnik ABC Servis Pardubice patří východočeskému sdružení Péče o duševní zdraví a zaměstnává lidi, kteří trpí psychickými potížemi. Dosud se staral hlavně o úklid, nově svým zákazníkům nabízí také praní a žehlení.

Jako lidé se zkušeností s duševním onemocněním a současně se zkušeností se současným modelem  péče o duševní zdraví chceme vyjádřit podporu probíhající reformě péče o duševní zdraví,“ napsali lidé z několika organizací, které sdružují osoby potýkající se s psychickými poruchami. 

Společnost Tesco vyhlásila celorepublikovou soutěž neziskových organizací. Rozdělila republiku na devadesát mikroregionů a v každém z nich vybrala tři místní sdružení, které se ucházely o podporu svých projektů ze strany veřejnosti. V jedné z pražských oblastí soutěžil spolek Kolumbus se svým projektem ‚Ruku v ruce společně pro Prahu‘.

V bytech, ve kterých bydlí klienti Opavské charity trpící duševní nemocí, byl do konce minulého roku starý nábytek a nájemníci neměli peníze, aby si pokoje sami vybavili. Na přelomu loňského a letošního roku získala organizace dotaci na nákup nového vybavení od moravskoslezského hejtmanství, její klienti proto již budou žít v hezkém prostředí.

V Pardubickém Café Robinson pracují lidé, kteří se potýkají s duševní nemocí. Protože se podniku daří, rozšířili jeho majitelé prostory a nakoupili lepší vybavení.

Organizace Green Doors uspořádala již počtvrté sbírku pod názvem Čistá Duše s cílem podpořit několik osob potýkajících se s duševní nemocí. Sbírka byla sice úspěšná jen částečně, ale díky finančnímu příspěvku podnikatele Antonína Kokeše pomohou její organizátoři sedmi lidem. Obdarovaní budou moci uskutečnit důležité životní kroky, které posunou jejich kariéru nebo osobní život významně dopředu.

Opavská organizace Anima Viva i pražská organizace Fokus Praha začaly používat nový způsob získávání finančních prostředků. Lidé je nově mohou podpořit  prostřednictvím webového portálu Givt.cz - pokud zaevidují na  webu své nákupy ve spolupracujících e-shopech, získají sociální služby malou částku z každé utracené sumy.

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS