Aktuality

Vedení Moravskoslezského kraje provedlo audit služeb opavské organizace Anima Viva. Auditoři ocenili dlouholetou, poctivou a profesionální práci členů týmu, a to dvěma způsoby. Jednak písemně prostřednictvím vytisknutého hodnocení, a také osobním vyjádřením členů auditorského týmu.

Nezávislí hodnotitelé označili sociální služby organizace Anima Viva za příklad dobré praxe. Lidé z organizace uvedli, že se tak dočkali významného ocenění za tvrdou práci, kterou již dvacet let věnují osobám se zdravotním postižením.

Organizace Fokus Liberec se snaží podnikat tak, aby její zisky nebyly jen finanční, ale i sociální. Příznivci tuto aktivitu severočeského Fokusu mohou podpořit, a tím podpořit i pracovníky na chráněných pracovních místech. Jak můžete pomoci? 12. dubna otevřel Fokus Liberec výdejní okénko své kavárny v Liberci. Zájemci si v něm mohou koupit občerstvení a také si mohou objednat catering na různé společenské akce.

Zaměstnanci, které bolí duše, nabízejí ve výdejním okénku na rychlou cestu kávu do kelímku, čerstvé toasty a croissanty a dle denní nabídky pokaždé něco sladkého. Podnik má otevřeno každý všední den od 8:00 -15:00 hodin. Zákazníci si mohou koupit také ručně vyráběnou keramiku.

Ředitel organizace Fokus České Budějovice Tomáš Trajer a další členové jeho týmu napsali pozdrav příznivcům. Kromě hezkých Velikonoc jim popřáli také hodně zdraví. Ředitel Trajer v dopise uvedl: „Covid nás dost brzdí, takže se moc nového neděje. Jsem rád, že alespoň „v základu“ všechno funguje, běží.

Co lidé z organizace ještě uvedli?

Pořád se jim daří získávat dotace na svou činnost. Jihočeský Fokus tak bude i nadále pokračovat v provozu svých služeb, mezi které patří chráněné bydlení, sociální rehabilitace nebo sociálně terapeutické dílny. Budou ale letos hospodařit s trochu nižším rozpočtem, než původně plánovali.

Dobročinný bazar je pravidelná akce ve východních Čechách, díky které získají autoři prospěšných projektů finance na svou činnost. Pořádá ji Církev bratrská v Náchodě. Letos měla akce již podruhé jiný charakter než obvykle. Pořadatelé sbírali potraviny a další potřebné věci, které věnovali lidem v hmotné nouzi, například těm, které bolí duše. Na projektu se podílela také Potravinová banka z Hradce Králové.

Doba covidová nepříznivě doléhá na finanční situaci mnoha lidí, naše klienty nevyjímaje,“ napsali na svém webu lidé z organizace Péče o duševní zdraví (PDZ), kteří zajistili distribuci části získaných potravin. „V PDZ jsme se s klienty, kteří se ocitli v hmotné nouzi, předem domluvili, jaké potraviny a věci by potřebovali. Informace jsme předali týmu Dobročinného bazaru, který pomoc dovezl, zkompletoval a rozdělil do balíků podle potřebnosti zájemců. My jsme pomoc vyzvedli a předali klientům, kteří neskrývali radost,“ uvedli lidé z PDZ.

Komunitní tým Kladno, který je společným pracovištěm organizací Fokus Praha a Baobab, připravuje setkávání pro lidi, kteří mají ve svém blízkém okolí osoby s duševním onemocněním. Účastnit se mohou rodiče, prarodiče, partneři, sourozenci a všichni další blízcí osob s bolavou duší.

Účastníci mohou sdílet své zkušeností související s péčí o duševní zdraví blízké osoby, získají bezpečný prostor pro sdílení životních starostí i radostí spojených se životem s člověkem, jenž má psychické potíže. Také si poskytnou vzájemnou podporu v nelehkých životních situacích. Mohou si promluvit s odborníky na psychiatrii a sociální rehabilitaci.

Ostravská organizace Spirála chce otevřít nové prostory, ve kterých budou odborníci různých specializací nabízet veřejnosti pomoc, skupinovou terapii i workshopy. Spirála tak reaguje na dopady koronaviru, který vede ke stále častějším psychickým problémům u lidí, kteří by za běžných okolností odbornou pomoc zřejmě vůbec nepotřebovali. Na podporu projektu a realizaci plánu otevřela Spirála sbírku na portálu darujme.cz.

Vnímáme, že situace není dobrá a řada psychických problémů se u lidí teprve projeví. Podle průzkumů Národního ústavu pro duševní zdraví důsledky sociální izolace těžce dopadají zejména na mladé lidi. Depresivní stavy přepadají i ty, kteří dosud byli bez problémů,“ uvedla Eva Krestová, ředitelka organizace Spirála Ostrava. 

16. března slavili sociální pracovníci svůj svátek. Ten se každým rokem slaví vždy třetí úterý v březnu již od roku 1983, kdy byl poprvé oficiálně vyhlášen Mezinárodní federací sociálních pracovníků. „Tento den upozorňuje na smysl sociální práce jako profese a na její celospolečenský význam,“ uvedli lidé z organizace Fokus Vysočina a dodali: „Právě v současné složité době je dobré si připomenout, jak je taková práce v mnoha oblastech důležitá.

Copyright © 2021 - Spolek KOLUMBUS